Podstawowe serwisy systemu ASG-EUPOS- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe serwisy systemu ASG-EUPOS- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe serwisy systemu ASG-EUPOS
1) NAWGEO to podstawowy serwis systemu ASG-EUPOS udostępniający poprawki do pomiarów w
czasie rzeczywistym RTK. Umożliwia uzyskiwanie najwyższych dokładności zarówno w pomiarach
kinematycznych, jak i określaniu położenia obiektów statycznych. Dzięki wielu dostępnym formatom
poprawek, serwis NAWGEO pozwala użytkownikowi wykorzystać szeroką gamę sprzętu
pomiarowego dostępnego na rynku. Ze względu na możliwą do uzyskania wysoką dokładność
pomiarów, serwis NAWGEO dedykowany jest przede wszystkim pomiarom geodezyjnym.
2) KODGIS przeznaczony jest głównie do wykonywania pomiarów na potrzeby budowy lub
aktualizacji systemów informacji przestrzennej. Dla tego typu systemów wyznaczenie współrzędnych
z dokładnością kilkudziesięciu centymetrów jest w zupełności wystarczające. Serwis KODGIS może
być również wykorzystywany do wspomagania służb ratowniczych, w archeologii, rolnictwie,
leśnictwie, energetyce, telekomunikacji, turystyce i rekreacji, automatycznej nawigacji, itp. Wszędzie
tam użytkownicy mogą stosować tańsze kodowe odbiorniki jednoczęstotliwościowe i korzystać
z poprawek serwisu KODGIS, celem podniesienia dokładności wyznaczanych współrzędnych.
Wykorzystując poprawki serwisu KODGIS można uzyskać powtarzalność wyznaczeń współrzędnych
nie gorszą niż ±0,25 m w poziomie, co sprawia że wiele firm zajmujących się opracowaniami
kartograficznymi i GIS będzie mogło wykorzystać ten serwis do wykonania niezbędnych pomiarów.
3) NAVGIS Użytkownicy wymagający pozycjonowania z dokładnością do kilku metrów (do ok. 3 m),
wyposażeni w odbiorniki GNSS mogące odbierać przynajmniej poprawki obserwacyjne DGNSS
w formacie RTCM, będą zainteresowani serwisem. NAWGIS korzystać mogą użytkownicy wyposażeni
w jeszcze prostsze odbiorniki kodowe. Poprawki DGNSS wyznaczane są, w zależności od wymagań,
z północnej lub południowej podsieci stacji referencyjnych dla jej punktu środkowego i przesyłane
w formacie RTCM przez Internet protokołem NTRIP. Serwis NAWGIS dostępny jest – podobnie jak
pozostałe usługi systemu ASG-EUPOS – jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, jednakże
z założenia ma być on serwisem darmowym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
Zastosowanie nawigacja samochodowa, odbiorniki ręczne.
4) POZGEO przeznaczony jest do obliczeń w trybie postprocessingu obserwacji GPS wykonywanych
metodą statyczną. Do obliczeń wykorzystywane są obserwacje fazowe z odbiorników jedno
i dwuczęstotliwościowych, przekonwertowane do ustalonego formatu danych obserwacyjnych.
5) POZGEO D przeznaczony jest dla użytkowników obeznanych z metodyką opracowania obserwacji
satelitarnych. Jego zadaniem jest udostępnianie plików obserwacyjnych ze stacji referencyjnych
systemu ASG-EUPOS oraz utworzonych wirtualnych stacji referencyjnych, na podstawie parametrów
zadanych przez użytkownika.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz