Podstawowe pojęcia z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia z przedmiotu - strona 1 Podstawowe pojęcia z przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Zalozenia pl. Market .strategia cen, strategia promocji,strategia dystrybucji, strategia produktu cel pl. Marketingowego :cechy oferowanych produktów/uslug,charakter. Rynków zbytu sposoby prowadzenia sprzedazy dzialania reklamowe struktura planu technicznego opis wyrobu, uslugi, technologii ,strategia produkcji, majatek produkcyjny, poziom zapasów wyrobów gotowych oraz materialów i surowców, zdolnosci produkcyjne,specyfikacja kosztów produkcji STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO . zalozenia,analiza rynku.produkt,.ceny wyrobów .dystrybucja.dzialania na rzecz promocji Koszty dzialan marketingowych koszty analiz i badan rynku,koszty dystrybucji,koszty promocji strategie cenowe: adaptacyjna,innowacyjna Plan finansowy przedstawienie prognoz finansowych na tle biezacej sytuacji finansowej przedsieb,Stworzeniepodstaw do okresowej oceny stanu realizacji przedsiewziecia PLAN FINANSOWY zalozenia: koszt inwestycyjny,przychody bilans: Kryterium plynnosci do aktywów,Kryterium wymagalnosci do pasywów rachunek zysków i strat: wariant porównawczy,wariant kalkulacyjny, koszty stale i zmienne Analiza rachunku: struktura i dynamika wyniku finansowego firmy ,struktura i dynamika przychodów i kosztów Przeplywy pieniezne umozliwiaja ocene zdolnosci do regulowania zobowiazan, mozliwosci kreowania gotówki,zapotrzebowanie na finansowanie zew. Zródla róznic pomiedzy zyskiem a stanem gotówki efekty dzialalnosci finansowej i inwestycyjnej TYPY STRUMIENI PIENIEZNYCH z dzialalnosci operacyjnej,z dzialalnosci inwestycyjnej 5.analiza progu rentownosci 6analiza wskaznikowa wskazniki plynnosci finansowej WPB = AO / ZK {ZK- zobowiaz.biezace}mówi ile razy biezace aktywa pokrywaja zobowiazania biezace wskaznik wysokiej plynnosci (WWP = ( AB - ZAP ) / ZB AB - aktywa biezace ZAP- zapasy ZB- zobowiaz. Biezace mowi ile razy AO o najwyzszej plynnosci pokrywaja zobowiaz. Krótkoterminowe wskaznik natychmiastowej wymagalnosci WNW= ( AB - ZAP - NAL ) / ZB mówi ile razy AB bez zapasów i naleznosci pokrywaja zobowiaz. Krótkoterminowe B) wskazniki zadluzenia WZA = ( ZO/AKT )* 100% ZO- zobowiaz. Ogólem AKT- aktywa wskaznik pokrycia dlugu WPP= RSMT wskaznik pokrycia odsetek WPO = ( ZB + ODSETKI) / odsetki C) wskazniki sprawnosci dzialania 7.ocena efektywnosci projektów inwestycyjnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz