Podstawowe parametry technologiczne procesu osadu czynnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 6097
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe parametry technologiczne procesu osadu czynnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

22. Podstawowe parametry technologiczne procesu osadu czynnego.
Efekt oczyszczania ścieków osadem czynnym określany jest najczęściej procentowym zmniejszeniem wartości BZT5 ścieków w stosunku do początkowej wartości BZT5 ścieków doprowadzanych do bioreaktora. W praktyce projektowej najczęściej stosuje się jako kryterium dla oceny wyniku procesu osadu czynnego obniżenie BZT5 wyrażone wzorem:
gdzie:
- obniżenie BZT5 ścieków (efekt oczyszczenia) Sp - BZT5 ścieków doprowadzanych do bioreaktora [kgO2/m3] Sk - BZT5 ścieków oczyszczonych [kgO2/m3]
W zależności do parametru rozróżnia się dwa zakresy biologicznego oczyszczenia ścieków:
Pełne biologiczne oczyszczenie gdy Częściowe biologiczne oczyszczenie dla efektu Efekt biologicznego oczyszczenia ścieków jest uwarunkowany wpływem kilku czynników oddziałujących na przebieg procesu osadu czynnego. Czynniki te nazywamy parametrami technologicznymi, których wartości są w dużym stopniu ze sobą powiązane. Wyróżniamy:
Obciążenie masy osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (A'), wyraża się ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (L) przypadającym na 1kg masy suchego osadu (G)
Obciążenie objętości komory osadu czynnego ład. zanieczyszczeń organicznych (A), wyraża się ładunkiem zanieczyszczeń organicznych (L) przypadającym na 1m3 objętości czynnej komory bioreaktora (V)
Stężenie osadu czynnego (Z) w komorze areacji wyraża ilość suchej masy osadu (G) przypadającej na 1m3 zawartości komory (V)
Czas napowietrzania ścieków z osadem czynnym (T) jest wyrażany w godzinach i jest rozumiany jako przeciętny czas przebywania ścieków w komorze areacji równy ilorazowi objętości tej komory (V) i natężenie przepływu ścieków (Qh)
Przyrost masy osadu czynnego jest wynikiem przemiany części substancji org. zawartych w ściekach w formę żywych organizmów osadu czynnego. Wyraża on przyrost masy osadu czynnego jako tzw. osad nadmierny ( ), którego ilość określa wzór Eckenfeldera:
a - wsp. syntezy biomasy b - wsp. utleniania biomasy C - ilość sub. lotnych w biomasie osadu czynnego Wiek osadu czynnego określa przeciętny czas przebywania cząstki osadu czynnego w bioreaktorze. W ciągu tego czasu następuje wymiana czy też odnowienie się masy osadu czynnego. Optymalnie wiek osadu powinien wynosić 15 25 dób.
Zr - stężenie osadu recyrkulowanego z osadnika wtórnego do bioreaktora Indeks osadowy (Indeks Mohlmana), przedstawia zdolności sedymentacyjne osadu czynnego. Informuje jaką objętość zajmuje 1g suchej masy osadu po półgodzinnej sedymentacji w leju Imhoffa. Optymalną wartością jest 100 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz