Podstawowe obowiązki jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe obowiązki jednostki - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i katalog podstawowych obowiązków jedn. Obowiązek- to nakaz lub zakaz określonego zachowania się jedn. którego nie spełnienie zagrożone jest zastosowaniem sankcji przewidzianych przez przepisy prawa. Wykonywanie obowiązku łączy się z istnieniem przymusu państwowego. W tym wypadku to państwo ma podstawę prawną umożliwiającą żądanie odpowiedniego zachowania się jedn.
Podstawowe obowiązki jedn.- to te których charakter i znaczenie jest najważniejsze z punktu widzenie funkcjonowania państwa i jednostek. W innym ujęciu to te które definiuje się w konstytucji, wreszcie jeszcze w innym, to te które tworzą źródło kreowania treści innych obow. Aktem prawa międzynarodowego, który w największym stopniu odwołuje się do obowiązku jest Afrykańska Karta Praw Człowieka i Narodów. Podstawowe obowiązki w RP *art. 82-86 w konstytucji
*wierność w ujęciu biernym -powstrzymywanie się przed działaniami wymierzanymi w dobro państwa polskiego (dotyczy przede wszystkim cudzoziemców) czynnym- podejmowanie wszystkich działań służących pogłębieniu dobra państwa polskiego
*ponoszenia ciężarów publicznych-podatków i opłat i innych działań przeciwdziałania przez dane państwo. Obowiązek ten może wynikać tylko z ustawy, podlega temu każdy bez względu na status jedn.
*przestrzegania prawa- związane jest to z zwierzchnictwem terytorialnym -jurysdykcji krajowej podlega czyn popełniony przez każdą osobę nie zależnie od tego czy jest obywatelem czy cudzoziemcem. Decydujące jest miejsce czynu i jego skutek. A więc każdy cudzoziemiec co dopuścił się czynu zabronionego w RP będzie mógł być osądzony przez Polski wymiar sprawiedliwości na podstawie prawa polskiego. Personalnym- obywatel polski podlega prawu polskiemu i jest zobowiązany do jego przestrzegania niezależnie od miejsca w którym się znajduje.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz