Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego - strona 1  Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe informacje z zakresu publicznego prawa gospodarczego Państwo poprzez system prawa - określa ustrój gospodarczy (art. 20 K; m.in. zasada wolności gospodarczej) w majestacie prawa
- określa zasady funkcjonowania gospodarki
- zapewnia ochronę ustroju gospodarczego
Państwo przez system prawa określa - stosunki własnościowe (środków produkcji); po II wojnie możliwa w Polsce nacjonalizacja (przejęcie na własność przez państwo płacąc w większości dotychczasowym właścicielom odszkodowania) środków produkcji bądź prywatyzacja (odpłatnie, nieodpłatnie, bony prywatyzacyjne, rozdawnictwo), a także reprywatyzacji (oddanie przez państwo tego, co kiedyś zostało zabrane) bądź renacjonalizację - zasady gospodarowania / przekształcania, zagadnienia form organizacyjno-prawnych i finansowych celem wyboru najbardziej efektywnej
- przez prawo publiczne państwo określa formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
- jakie podmioty mogą ją prowadzić
- możliwość ciągłości działalności gosp. przez zmianę formy
- często podmiot ma wybór w jakiej formie będzie prowadził tę działalność
- formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (nie dowolność formy, ale wybór form z prawem przewidzianych)
- zakres i formy ochrony prawnej mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych (interwencjonizm państwa, programowanie i planowanie gospodarcze, ceny, interwencjonizm bankowy, reglamentacja, konkurencja, praktyki monopolistyczne)
- górka świńska - nadprodukcja towaru, rolą państwa jest ochrona mechanizmów, więc państwo skupuje nadwyżkę towarów rolnych
- państwo ma kontrolować stosunki złotego do innych walut
- państwo stwarza rynek
- państwo oddziałuje poprzez ceny urzędowe
- państwo stwarza możliwości dla przedsiębiorców
- organizację i formy prawnej ingerencji w stosunki gospodarcze (głównie prawo konstytucyjne i administracyjne)
- konstytucja określa i chroni własność
- materialne prawo administracyjne reguluje wspomniane stosunki
Geneza i ewolucja publicznego prawa gospodarczego - I etap - początki tejże regulacji prawnej to średniowieczne prawo cechowe (statuty cechowe uchwalane przez cechy i zatwierdzane przez władze miejskie)
- to było prawem stanowym, odrębnie kształtowano pozycję prawną rzemieślników wprowadzając dla członków cechu monopol na prowadzenie działalności gosp.
- prawo cechowe było prawem lokalnym i ograniczało się do danego miasta
- prawo to wprowadzało ścisłą reglamentację, kontrolę produkcji i zbytku (ceny, wielkość produkcji, jakość wyrobów, rzetelność wykonywania umów)


(…)

… w odniesieniu do procesów gospodarczych
- popieranie rozwoju produkcji krajowej
- silne zaangażowanie państwa w procesy gospodarcze
- protekcjonizm celny
- rozwój kolonializmu
- podejmowanie działalności tylko na podstawie otrzymanego przywileju królewskiego
- III etap
- prawo przemysłowe
- podstawą doktryna liberalizmu gospodarczego
- nieograniczona wolność gospodarcza
- odrzucenie jakiejkolwiek ingerencji…
… ingerencją państwa w procesy gosp.
- 1950 - zniesienie samorządu terytorialnego
- Rozwój teorii interwencjonistycznych i protekcjonistycznych prowadzi do rozwoju publicznego i administracyjnego prawa gospodarczego
- Działalność gospodarcza - postępowanie upadłościowe wobec podmiotu prowadzącego ją; prowadzi się ją we własnym imieniu i na własny rachunek
- Instytucjonalny system kontroli procesów…
… (połowa XIX) oparte zostaje na wolności przemysłowej, która może być ograniczania tylko ze względu na potrzebę zabezpieczenia interesu publicznego
- w dalszym swym rozwoju publiczne prawo przemysłowe rozbudowuje ingerencje państwa w procesy gospodarcze
- pojawiają się koncepcje interwencjonistyczne z powrotem do protekcjonizmu państwa (celem tego nurtu jest przeciwdziałanie załamaniom rynku i pojawieniem się kryzysu gosp., zakłada on również oddziaływanie państwa w celu niwelowania nierówności gosp. / ekonomicznych - ochrona przed nieuczciwa konkurencja
- zgodnie z teorią Keynesa interwencjonizm państwa ma być skierowany na go - charakter makroekonomiczny a nie skierowany na indywidualne przedsiębiorcę; państwo ma oddziaływać globalnie a nie indywidualnie, na procesy a nie indywidualnych przedsiębiorców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz