Podstawowe definicje - Proces technologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe definicje - Proces technologiczny - strona 1 Podstawowe definicje - Proces technologiczny - strona 2 Podstawowe definicje - Proces technologiczny - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe definicje Operacje - to całokształt jednorodnych pod względem technologicznym działań pracownika lub grupy wykonywanych w określonej jednostce czasu i miejscu pracy przy niezmienionych warunkach.
Proces technologiczny jest to zbiór czynności i operacji, w których toku następuje bezpośrednia realizacja celu całego procesu, tj.:
- przygotowania,
- wykonania,
- transportu produktu.
Ciąg techniczny (układ) jest to zestaw maszyn i urządzeń niezbędnych w realizacji zaplanowanego procesu produkcyjnego, którego celem jest uzyskanie jednostek produkcji lub usług przy uwzględnieniu opłacalnego kosztu ich wytworzenia. Operacja technologiczna ma miejsce wówczas, gdy występuje zmiana kształtu, własności fizycznych lub chemicznych materiału wyjściowego lub półwyrobu. Zmiany te muszą być:
- uprzednio zaprojektowane, - wystąpić w planie obróbki, czy inaczej planie operacyjnym określonej części (elementu składowego).
Operacja kontroli występuje wówczas, gdy część, zespół lub gotowy wyrób jest sprawdzany (kontrolowany) przez wykonawcę lub specjalne służby zgodnie z programem kontroli. Tak definiowana kontrola odbywa się przez: ─ sprawdzenie, czyli inspekcję, ─ przez pomiar, ─badanie wyrobu.
Występuje to najczęściej wówczas, gdy zespół, komplet wykonawczy lub gotowy wyrób jest sprawdzony za pomocą specjalnych przyrządów i aparatów kontrolno- pomiarowych na zgodność z wzorcami lub przyjętymi normami.
Operacja ta polega na doprowadzeniu pracy ludzkiej i energii do przedmiotu w celu sprawdzenia poprawności zmian wywołanych w obrobionym przedmiocie podczas obróbki lub na skutek procesów naturalnych.
Specjalnym rodzajem operacji jest montaż lub demontaż polegający na przewidzianej projektem technologicznym zmianie trwałego położenia określonej części w stosunku do innych części. Zmiany te zachodzą na skutek pracy ludzkiej lub automatu oraz działania energii doprowadzonej z zewnątrz lub zawartej w obrabianym przedmiocie.
W ramach dotychczasowych prac nad organizacją wydzielone zostały prawa naukowej organizacji pracy.
Prawo podziału pracy -określone procesy dzieli się na proste i nieznacznie złożone zadania a następnie powierza się je do wykonania pracownikom lub maszynom. Podział pracy jest przeprowadzany według kryteriów:
 czynnościowego - podział procesu produkcyjnego na procesy proste w ramach określonej technologii prowadzi do specjalizacji funkcjonalnej, co pozwala na tworzenie specjalizowanych zespołów lub stanowisk pracy; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz