podstawowe cechy charakteryzujące współczesnego ombudsmana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawowe cechy charakteryzujące współczesnego ombudsmana - strona 1

Fragment notatki:

podstawowe cechy charakteryzujące współczesnego ombudsmana
jest to samodzielny organ państwowy, oddzielony w sposób wyraźny od administracji i sądownictwa, zwykle opierający swoje istnienie na normach konstytucyjnych
jest to organ powiązany z parlamentem. Powiązanie to ma z reguły charakter strukturalny - w większości państw ombudsman jest powoływany przez parlament - a zawsze - charakter funkcjonalny - gdyż zadania ombudsmana mieszczą się wewnątrz funkcji kontrolnej parlamentu
jest to organ o dwojakich zadaniach:
wysłuchuje skarg obywateli na nieprawidłowe działania administracji, a niekiedy i sądownictwa i podejmuje kroki w celu naprawienia tych nieprawidłowości
informuje parlament o stanie praworządności w funkcjonowaniu administracji
jest to organ łatwo dostępny dla skarżącego się obywatela i działający w szybkim odformalizowanym i bezpłatnym postępowaniu
zarazem ombudsman ma zwykle swobodę w doborze spraw do podjęcia interwencji i pozbawiony jest samodzielnej władzy ich rozstrzygania
ombudsman może jedynie sugerować potrzebę sprawiedliwego rozwiązania określonej sprawy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz