Podmioty wykonania zobowiązania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty wykonania zobowiązania - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

PODMIOTY WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA
Osoby wykonujące
Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia jedynie wtedy, gdy wynika to, z:
Treści czynności prawnej
Ustawy
Właściwości świadczenia (związek pomiędzy cechami indywidualnymi dłużnika a jakością świadczenia)
Poza tymi przypadkami świadczenie może wykonać ktokolwiek, byleby działał, co najmniej za wiedzą i tym samym domniemanym przyzwoleniem dłużnika. Osoby przyjmujące
Poza samym wierzycielem należą do niego osoby upoważnione przez wierzyciela od odbioru świadczenia. Upoważnienie to może nastąpić w postaci potwierdzenia. Wierzyciel jak i osoba przez niego upoważniona powinni być faktycznie zdolni do przyjęcia świadczenia (powinni mieć zdolność do czynności prawnych). Na miejsce osoby niezdolnej do przyjęcia świadczenia wstępuje jej przedstawiciel ustawowy. Świadczenie spełnione do rąk osoby nieuprawnionej nie zwalnia dłużnika z zobowiązania. Wyjątki:
Dłużnik zostaje zwolniony z zobowiązania w takim zakresie, w jakim wierzyciel skorzystał ze świadczenia spełnionego do rąk osoby nieuprawnionej lub wierzyciele niezdolnego do przyjęcia świadczenia. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na dłużniku.
Chroniona jest dobra wiara dłużnika świadczącego do rąk osoby nieuprawnionej do odbioru. Świadczenie do rąk osoby, która okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia dłużnika, chyba, że dłużnik działał w złej wierze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz