Podmioty w realizacji środków egzekucyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty w realizacji środków egzekucyjnych - strona 1 Podmioty w realizacji środków egzekucyjnych - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW EGZEKUCYJNYCH
1) Dłużnik zajętej wierzytelności- czynny podmiot, który bierze udział w stosowaniu środka egzekucyjnego
- na wezwanie organu egzekucyjnego zajmuje wierzytelność lub inne prawa majątkowe zobowiązanego
-czynności podobne do egzekutora - quasi egzekutor
-zadaniem dłużnika jest jedynie dokonanie na wezwanie organu egzekucyjnego ściśle określonych w ustawie czynności
W roli dłużnika może wystąpić:
*pracodawca- egzekucja z wynagrodzenia za pracę
*bank- egzekucja z wierzytelności na rachunku bankowym
*trasat- egzekucja z weksla
*podmiot prowadzący działalność maklerską- egzekucja z instrumentów finansowych oraz wierzytelności na rachunkach pieniężnych
*inne podmioty- np. organ rentowy- z wypłacanego świadczenia z ubezpieczenia społecznego
-Dłużnik zajętej wierzytelności musi zwrócić organowi egzekucyjnemu zajętą wierzytelność.
-Dłużnik zajętej wierzytelności może z czynnego podmiotu stać się biernym w wyniku ustaleń kontroli
Art. 71a- wyłączenie banku z kontroli
2) Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
- art. 110 b a) zobowiązany
b) wierzyciele egzekwujący- podmiot, który wystąpił z żądaniem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego
c) osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości
d) organ, który zawarł umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste
- organ egzekucyjny ma obowiązek zawiadamiać podmioty o terminie i miejscu dokonywania tych czynności uczestnicy mają prawo do udziału w czynnościach oraz uprawnienia zawarte w ustawie (zarzut)
3) Dozorca oraz zarządca nieruchomości
- dozorca - podmiot, któremu poborca skarbowy oddaje zajętą ruchomość pod dozór
-art. 100§4 dozorcą może być osoba lub instytucja
- co do zasady funkcję dozorcy pełni zobowiązany
- gdy zajęta ruchomość nie może być pozostawiona w miejscu zajęcia, a także nie ma innej osoby- organ egzekucyjny bierze zajętą ruchomość pod swój dozór
- ruchomość będąca dobrem kultury- dozorca państwowa lub samorządowa instytucja kultury
- ruchomość ze złota, platyny, srebra oraz inne kosztowności niebędące zabytkami- dozór sprawuje organ egzekucyjny
- obowiązek dozorcy- sprawowanie pieczy nad powierzoną pod dozór rzeczą ruchomą
- zarządca - występuje jedynie w egzekucji z nieruchomości, jest to osoba, której powierzono sprawowanie zarządu zajętą nieruchomością
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz