PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Utwór naukowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Utwór naukowy - strona 1 PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO - Utwór naukowy - strona 2

Fragment notatki:

Twórca - osoba fizyczna, która wniosła twórczy wkład do utworu; prawo autorskie przysługuje twórcy o ile ustawa nie stanowi inaczej
Bycie podmiotem przysługuje również pomimo braku możliwości samodzielnego dysponowania prawami autorskimi
1)osobie małoletniej
2)osobie pozbawionej zdolności do czynności prawnych
Domniemanie autorstwa
- twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze zostało uwidocznione na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomośći w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu
- jest domniemaniem prawnie wzruszalnym (preasumptio iuris tantum) czyli może zostać obalone dowodem przeciwnym
Podmioty prawa autorskiego inne niż twórca nabywające autorskie prawa majątkowe w sposób
1)pierwotny
a)producent lub wydawca
-w odniesieniu do dzieła zbiorowego
-jest to osoba fizyczna lub prawna podejmująca inicjatywę i ponosząca koszty sporządzenia danego dobra niematerialnego, która ma co najmniej wpływ na przebieg i rezultat tego procesu
b)pracodawca
-w odniesieniu do programu komputerowego stworzonego w ramach stosunku pracy
2)pochodny
a)pracodawca
-w odniesieniu do utworów pracowniczych stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunków pracy
Instytucja naukowa - jednostka, która prowadzi działalność naukową o charakterze działalności podstawowej lub ubocznej
Utwór naukowy - każdy utwór z zawartością naukową, przy czym dotyczyć on może
także przedstawienia zdobyczy technicznych; utwór stanowiący rezultat naukowego procesu poznawczego, zorientowany nie na siebie, lecz na przedstawiony w nim stan rzeczy
Uprawnienia instytucji względem utworu naukowego stworzonego przez pracownika
1)pierwszeństwo opublikowania utworu
-twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia
2)prawo korzystania z materiału naukowego zawartego w utworze
-bez odrębnego wynagrodzenia
3)prawo udostępniania materiału naukowego zawartego w utworze
-bez odrębnego wynagrodzenia
Dzieła anonimowe
twórca nie ujawnił swojego autorstwa zatem w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go
1)producent lub wydawca
2)właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
-w razie braku producenta lub wydawcy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz