Podejmowanie decyzji o cenie - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejmowanie decyzji o cenie - pytania i odpowiedzi - strona 1 Podejmowanie decyzji o cenie - pytania i odpowiedzi - strona 2 Podejmowanie decyzji o cenie - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Proszę krótko omówić logikę dziewięciu strategii jakościowo-cenowych (od „strategii najwyższej jakości” do „strategii oszczędności”).
Strategie leżące na przekątnej tj. 1, 5, 9 mogą współistnieć na rynku, tj. jedna firma może oferować produkty wysokiej jakości po wysokiej cenie, druga produkty średniej jakości po średniej cenie, a inna produkty niskiej jakości po niskiej cenie. Wszystkie trzy firmy mogą koegzystować tak długo, jak długo istnieją trzy grupy kupujących: ci, którzy kładą nacisk na cenę, ci, którzy kładą nacisk na jakość, i ci, którzy uwzględniają obie te sprawy.
Strategie pozycjonowania 2, 3, 6 oznaczają sposoby atakowania strategii przekątnych. Strategia 2 to: „Nasz produkt to ta sama jakość jak produkt 1, ale będzie cię mniej kosztował.” Strategia 3 mówi to samo, ale oferuje klientowi jeszcze większe oszczędności. Jeśli klienci wrażliwi na jakość uwierzą tym konkurentom, zachowają się roztropnie kupując od nich i oszczędzając pieniądze.
Strategie pozycjonowania 4, 7, 8 sprowadzają się do ustalania ceny na nadmiernym poziomie w stosunku do jakości. Klienci poczują się nabrani i prawdopodobnie będą narzekać lub szerzyć złą opinię.
Proszę krótko scharakteryzować poszczególne elementy (etapy) podejmowania decyzji o cenie (od „określania celu” do „określania końcowej ceny”).
Określenie celu - firma musi zdecydować co chce osiągnąć jeśli chodzi o konkretny produkt.
Oszacowanie popytu - każdy ustalony przez firmę poziom ceny prowadzi do różnego poziomu popytu i ma to różny wpływ na jej cele marketingowe. Związek pomiędzy bieżącą ceną a wynikającym z niej bieżącym popytem tworzy krzywą popytu. Krzywa popytu pokazuje jakie ilości produktu zostaną zakupione w danym czasie po konkretnych cenach. W normalnym przypadku popyt i cena są od siebie odwrotnie zależne, tj. im wyższa cena tym niższy popyt i odwrotnie. W przypadku dóbr luksusowych krzywa popytu może być czasem nachylona odwrotnie.
Oszacowanie kosztów - popyt ustala w znacznym stopniu górną granicę ceny, którą firma może ustalić na swoje produkty. Koszty natomiast ustalają jej dolną granicę. Firma chce otrzymać cenę pokrywającą koszty produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktu, w którą wliczony jest również uczciwy zysk za wysiłek i poniesione ryzyko.
Analiza kosztów, cen i ofert konkurencji - popyt na rynku ustala górną granicę ceny, koszty jej dolną granicę, natomiast koszty, ceny i przewidywane reakcje konsumentów pomagają firmie określić na jakim dokładnie poziomie ustalić ceny. Firma musi traktować koszty konkurencji jako punkt odniesienia dla swoich kosztów. Musi też znać jakość i cenę produktów oferowanych przez konkurencję. Kiedy firma posiada znajomość ofert i cen konkurentów, może ich używać, jako punktu odniesienia dla swoich własnych wyrobów. Jeśli oferta firmy jest bardzo podobna do oferty konkurentów, będzie ona zmuszona do utrzymania swoich cen blisko cen konkurencji lub zacznie tracić klientów. Jeżeli oferta firmy jest gorsza nie będzie ona mogła uzyskać ceny wyższej, jeśli lepsza odwrotnie.

(…)

…) wysoka cena stwarza image produkty wysokiej jakości.
Strategia najwyższej jakości - produkty dobrej jakości firma może sprzedać drożej
Inne cele polityki cenowej - organizacje typu non-profit oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą kierować się innymi priorytetami. Załóżmy, że głównym priorytetem decyzji cenowej pewnego produktu jest maksymalizacja bieżącego (operacyjnego) zysku. Jaka…
… do zmieniających się warunków na rynku (od „różnicowania geograficznego” do „zarządzania cenami całego asortymentu”)?
1. Zróżnicowanie geograficzne cen. Przy ustalaniu poziomu cen firma uwzględnia różnice między regionami i krajami. Musi zdecydować, czy w cenę wlicza koszty transportu do danego kraju, co grozi wypadnięciem z rynku. Często w takich sytuacjach stosowany handel wymienny w formach: barter, transakcja…
… jakość. Trudno ustalić, konkurenci mogą różnie interpretować obniżki, podwyżki naszych cen. Gdy kilku konkurentów trzeba oddzielnie oszacować reakcje każdego z nich.
W jaki sposób firma, generalnie rzecz biorąc, powinna podejść do podejmowania decyzji o reakcji na zmianę cen zainicjowaną przez konkurenta? Jakie konkretne opcje reakcji może rozważyć lider rynkowy na agresywne obniżki cen mniejszych firm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz