Podatki - zagadnienia wstępne.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki - zagadnienia wstępne. - strona 1 Podatki - zagadnienia wstępne. - strona 2 Podatki - zagadnienia wstępne. - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ POZIOMY
gmina gmina
powiat powiat
województwo województwo
Przepływy pomiędzy jednostkami tego samego szczebla. Gminy bogatsze część dochodów przekazują gminom biedniejszym.
PODZIAŁ PIONOWY
Państwo
podatki
subwencje
dotacje
Samorząd terytorialny
PODATKI - ZAGADNIENIA WSTĘPNE
art. 6 Ordynacji podatkowej
Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz
bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Cechy podatku:
Publicznoprawny charakter podatku,
Nieodpłatność podatku,
Przymus jego zapłaty,
Bezzwrotny charakter,
Pieniężny wymiar podatku
Spełniany na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Obowiązek podatkowy wynika z ustawy podatkowej.
Granice opodatkowania:
Aspekt ekonomiczny,
Aspekt psychologiczny.
Ekonomiczne granice opodatkowania:
Absolutne granice opodatkowania,
Względne granice opodatkowania.
(A. Gomułowicz, J. Małecki 2002)
Absolutna granica opodatkowania = Dochód narodowy
Opodatkowanie napotyka na granicę (względną) gdy:
Ciężar podatku wpływa na zachowanie podatnika w taki sposób, że przekreśla możliwość uzyskania przez państwo dochodu narodowego,
Ciężar podatku wywołuje następstwa, które są gospodarczo niepożądane.
(A. Gomułowicz, J. Małecki 2002)
Naruszenie źródeł podatku (źródła podatkowe: zysk, praca, majątek, dochód wydatkowany),
Efekt Laffera.
KRZYWA LAFFERA
Punkt nasycenia T - dochód podatkowy
t - stawka podatku
Zależność między stawką podatkową, a dochodami podatkowymi:
dochód = 0, gdy t=0 oraz przy t max ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz