PODATEK PIT - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PODATEK PIT - wykład II semestr - strona 1 PODATEK PIT - wykład II semestr - strona 2 PODATEK PIT - wykład II semestr - strona 3

Fragment notatki:

PODATEK PIT
PIT: podatek dochodowy (bezpośredni) od osób fizycznych.
W Polsce przez wiele lat obowiązywaty stawki: 19%, 30%, 40%, a progi podatkowe byty zamrożone na poziomie 37000zt oraz 74000zt.
Od roku 2009 obowiązują stawki: 18% i 32%, a próg to ok. 85000zt.
Kwota wolna od podatku: roczny dochód niepowodujący obowiązku zaptaty podatku; wynosi 3000zt, co powoduje obniżkę podatku o ok. 560zt.
Nadmierny fiskalizm: wynika ze zbyt nisko ustalonych progów. Analiza fiskalizmu musi obejmowad zarówno stawki jak i progi podatkowe.
Sposób obliczania podatku:
Przychody pomniejszamy o koszty uzyskania przychodów i otrzymujemy dochód,
Dochód pomniejszamy o sktadki na ubezpieczenia spoteczne oraz ulgi od dochodu i otrzymujemy podstawę opodatkowania,
Od podstawy liczymy podatek,
Otrzymany podatek pomniejszamy o sktadki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi od podatku (dla podatnika korzystniejsze są ulgi od dochodu niż od podatku),
Otrzymana kwotę podatku porównujemy z kwota odprowadzanych w ciągu roku zaliczek.
Zaleta tącznego opodatkowania matżonków oraz matki samotnie wychowującej dziecko.
Domiar podatkowy: dochodu, których pochodzenia nie możemy udowodnid mogą zostad obciążone stawka 75% (stawka opodatkowania dla dochodu niewykazanego).
Abolicja podatkowa: osobom, które osiągnęły legalny dochód, ale go nie ujawniły, paostwo proponuje opodatkowanie bez sankcji karnych.
Zalety abolicji:
Dodatkowe wpływy do budżetu
Możliwośd wprowadzenia tych środków do obrotu gospodarczego;
Wady abolicji:
Zły odbiór takiej akcji przez uczciwych podatników.
Podatek liniowy: sytuacja, kiedy dla PIT, CIT oraz VAT obowiązuje ta sama stawka. W rzeczywistości podatek liniowy sprowadzany jest często do podatku PIT.
Zalety podatku liniowego:
łatwy w obliczaniu i kontroli,
brak ulg, z których zasadniczo korzystały osoby bogate.
Wady podatku liniowego:
wzrost efektywnej stawki opodatkowania osób najuboższych
Polacy pracujący za granicą do wyliczania kosztów mogą stosowad przepisy kierowane wcześniej do dyplomatów. Maja 2 możliwości wyliczenia kosztów:
30 pełnych diet (stawek) dziennych
1/3 stawki dziennej pomnożona przez faktyczny okres pobytu (liczba dni pobytu).
Podmiotowośd w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych oparta została przede wszystkim na tzw. zasadzie rezydencji, czyli zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej, i jest związana z tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.
Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz