Początki monastycyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początki monastycyzmu - strona 1

Fragment notatki:

Początki monastycyzmu Bibliografia: V. Desprez, Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431) , t. 1.i 2., tł. J. Dembska, Kraków 2000. Monastycyzm. Historia i duchowość , red. W. Zatorski, Tyniec-Kraków 2002. A. Gullaumont, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego , t. 1. i 2., tł. S. Wirpszanka, Kraków 2006. M. Kozera, Ideały ojców pustyni. Pathos i apatheia , Lublin 2000. H. Zander, Święci przestępcy czyli przedziwne historie Ojców Pustyni , tłum. M. Stebart, Kraków 2002. Pierwsza Księga Starców. Gerontikon , red. M. Starowieyski, Kraków 1992.   W połowie III wieku pojawił się w Kościele na niespotykaną skalę ruch o charakterze ascetycznym. Istotą tego ruchu była chęć realizowania w sposób radykalny ideałów ewangelicznych, postulujący życie w samotności, z dala od świata, w wyrzeczeniu się dóbr ziemskich i umartwieniu. Jego ucieleśnieniem było życie monastyczne (gr. monachos - pojedynczy, samotny; mnich), które w pierwotnym chrześcijaństwie przybrało dwie formy: anachoretyzmu i cenobityzmu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz