Plnowanie i rodzaje planowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plnowanie i rodzaje planowania - omówienie - strona 1 Plnowanie i rodzaje planowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

PLANOWANIE i rodzaje planowania Planowanie obejmuje - obmyślenie sposobu działania który musi być dostosowany do celu jak i okoliczności w których przyjdzie działać.
Celem planowania jest odkrycie tego co należy robić aby mieć przyszłość.
Plan jest wynikiem antycypowania teraźniejszości.
Kroki planistyczne:
1. Cele/cele działania - sformułowanie, uświadomienie go sobie
CEL - przyszły oczekiwany przez podmiot działający, stan jakiejś rzeczy. Formułujemy go po to aby mieć jasno wyznaczony kierunek i sposób działań.
Skład celu:
hierarchiczna struktura zespołowych działań złożonych która wyznacza hierarchiczność celów. Cele niższego rzędu są środkami realizacji celów rzędu wyższego
miara poprawności realizacji celów jest jasność i możność oceny stopnia realizacji celu
2. Ustalenie przesłanek planistycznych
Hipotezy planistyczne formułuje się w warunkach
pewności - przy założeniu, że jesteśmy w stanie precyzyjnie określić co się zdarzy w przyszłości będącej horyzontem czasowym formułowanej hipotezy (prawdopodobieństwo wystąpienia równa się 1)
ryzyka - przy założeniu, że jesteśmy w stanie przewidywać prawdopodobieństwo przebiegu zdarzeń (prawdopodobieństwo od 0 do 1)
niepewności - przy założeniu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwa przebiegu zdarzeń a nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie zdarzenia mogą mieć miejsce w przyszłości.
Formy planowania
strategiczne
taktyczne
operacyjne
3. Poszukiwanie i analiza możliwych wariantów osiągnięcia celów
opracowanie możliwych do zastosowania w przewidywanych warunkach sposobów osiągnięcia celu i
projekcja szeroko rozumianych pozytywnych i negatywnych skutków zastosowania opracowanych wariantów osiągnięcia celu.
4. Wybór wariantu realizacyjnego
prawdopodobieństwo osiągnięcia celu i oczekiwanego procesu
korzyści
społeczne
osobiste
ekologiczne
grupowe
finansowe
ekonomiczne
horyzont czasowy rozpatrywanych skutków realizacji wariantu
musimy ustalić syntetyczne miary sprawności osiągnięcia planu (skuteczność korzystności ekonomiczności)
Zwiększanie ekonomiczności - 2 warianty:
oszczędnościowy (tnąc koszty)
wydajnościowy (zwiększanie wydajności pracy)
5. Opracowanie niezbędnych planów pochodnych (organizacyjnych)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz