ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA - strona 1 ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA - strona 2 ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA - strona 3

Fragment notatki:


ISTOTA I ETAPY PLANOWANIA
POZIOMY PLANOWANIA (STRATEGICZNY, TAKTYCZNY, OPERACYJNY)
MISJA, CELE STRATEGICZNE, STRATEGIA
Istotą planowania jest zaplanowanie przyszłych celów i działań służących realizacji celów.
Etapy planowania:
uświadomienie bądź określenie celu dla kierowanej jednostki
budowa przesłanek planistycznych (przewidywane przyszłe warunki realizacji planu)
projektowanie realnych wariantów planu
wybór wariantu uznanego za najlepszy
opracowanie szczegółowych planów pochodnych
Hipotezy planistyczne formułuje się w warunkach:
pewności
ryzyka
niepewności
NIEPEWNOŚĆ, RYZYKO, PEWNOŚĆ W PLANOWANIU
Planowanie strategiczne
Planowanie taktyczne
Planowanie operacyjne
SPOSOBY BUDOWANIA PRZESŁANEK PLANISTYCZNYCH:
Przewidywanie przyszłości może opierać się na założeniach, że w stanowiącej okres przewidywań przyszłości:
nie nastąpią istotne zmiany warunków realizacji celu
zmiany warunków będą miały charakter dającej się przewidywać tendencji rozwojowej
zmiany warunków będą miały charakter cykliczny
zmiany warunków Y będą istotnie uzależnione od zmian warunków X
zmiany przyszłych warunków Y będą przebiegały analogicznie do mających miejsce w przeszłości lub w innym obszarze działania - zmiana warunków X
POSZUKIWANIE I ANALIZA MOŻLIWYCH WARIANTÓW OSIĄGNIĘCIA CELU OBEJMUJE:
opracowanie możliwych do zastosowania, w przewidywanych warunkach, sposobów osiągnięcia celu
projekcję szeroko rozumianych pozytywnych i negatywnych skutków zastosowania opracowanych wariantów osiągnięcia celu
WYBÓR WARIANTÓW REALIZACJI CELU:
Kryteria oceny wariantów:
poziom prawdopodobieństwa osiągnięcia celu i oczekiwanego przebiegu procesów (poziomu ryzyka)
zakres rozpatrywanych skutków realizacji wariantu:
kryterium osobiste
kryterium grupowe
kryterium ogólnoorganizacyjne
kryterium ogólnopaństwowe
kryterium ogólnoludzkie (globalne)
horyzont czasowy rozpatrywanych skutków realizacji wariantu:
operatywne
taktyczne
strategiczne
syntetyczne miary sprawności sposobu osiągnięcia celu:
skuteczność
korzystność
ekonomiczność
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz