Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie  - strona 1 Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie  - strona 2 Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Płaszczyzna konstrukcyjna i układy współrzędnych
żeby tworzyć trójwymiarowy model na płaskim ekranie komputera trzeba sprawnie poruszać się w przestrzeni modelu. KaŻdy punkt modelu ma określone współrzędne kartezjańskie (x,y,z).
Standardowo współrzędne odnoszą się do Globalnego Układu Współrzędnych, na stałe związanego z modelem (ikona układu - lewy dolny naroŻnik ekranu). Tworząc rysunki dwuwymiarowe korzystamy jedynie z płaszczyzny XY tego układu, często nie mając świadomości, Że oś Z w ogóle istnieje.
W rysunku dwuwymiarowym współrzędna „z” zawsze była równa „0”. Modelując w przestrzeni 3D tworzymy obiekty wprowadzając wszystkie 3 współrzędne.
Pozostaje pytanie, co oznacza wskazanie punktu na ekranie, jaki punkt przestrzeni zostanie wybrany, jakie współrzędne zostaną mu przypisane?
Odpowiedzią jest pojęcie „płaszczyzna konstrukcyjna”.
Płaszczyzna konstrukcyjna to płaszczyzna XY obowiązującego układu współrzędnych. Na tej płaszczyźnie pojawi się obiekt tworzony wskazaniami kursora, np. linia czy punkt. Faktycznie, w rysunku dwuwymiarowym, po wskazaniu punktów tworzących obiekt powstawał obiekt właśnie na płaszczyźnie XY. śeby utworzyć obiekt, który nie będzie częścią naszego rysunku dwuwymiarowego musimy zmienić połoŻenie płaszczyzny konstrukcyjnej XY, czyli zdefiniować nowy układ współrzędnych. \ UŻytkownik moŻe zdefiniować dowolną liczbę własnych układów współrzędnych (LUW - Lokalny Układ Współrzędnych), względem których może wprowadzać dane, określając, który układ w danej chwili jest obowiązujący (aktywny). Układ współrzędnych jednoznacznie definiujemy wskazując punkt będący początkiem układu oraz określając kierunki i zwroty osi X,Y i Z.
Układ współrzędnych uŻytkownika jest narzędziem, które stanowi podstawę tworzenia modeli trójwymiarowych. Płaszczyzna XY aktywnego układu współrzędnych stanowi płaszczyznę konstrukcyjną, na której moŻemy umieszczać elementy. Zmiana połoŻenia i orientacji układu współrzędnych powoduje zmianę połoŻenia płaszczyzny konstrukcyjnej, dzięki czemu elementy moŻemy umieszczać w przestrzeni w róŻnym połoŻeniu. Przy modelowaniu przestrzennym podstawa danego elementu zawsze znajduje się na płaszczyźnie konstrukcyjnej XY aktywnego układu. Na rysunku 3.4. pokazano bryły wymodelowane w róŻnych układach współrzędnych. Widoczny stoŻek
powstał w GUW, jego podstawa znajduje się na płaszczyźnie XY tego układu. Ostrosłup powstał w układzie lokalnym LUW1, podstawa ostrosłupa znajduje się na płaszczyźnie xy tego układu. Prostopadłościan powstał w LUW2, walec w LUW3, podstawy tych brył leŻą na płaszczyznach xy tych układów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz