Sterowanie układami współrzędnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sterowanie układami współrzędnych - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Sterowanie układami współrzędnych
Narzędzia dostępne w palecie narzędziowej LUW (lub polecenia z menu Wyświetl) pozwalają na tworzenie nowych Lokalnych Układów Współrzędnych z wykorzystaniem róŻnych technik, oraz na poruszanie się między nimi, a układem globalnym. Przydatne ikony z narzędziami:
- pierwsza z ikon uaktywnia globalny układ współrzędnych,
- druga umoŻliwia przejście do poprzedniego układu,
- kolejne trzy tworzą aktywny układ współrzędnych: związany ze wskazaną ścianką elementu bryłowego, związany z orientacją wskazanego obiektu lub równoległy do płaszczyzny ekranu,
- pierwsza z ikon przesuwa początek aktywnego układu do wskazanego punktu,
- kolejna tworzy nowy układ współrzędnych na podstawie wektora osi Z (wskazujemy połoŻenie dwóch punktów, początku i kierunku dodatniego zwrotu osi Z), oś Z
jednoznacznie określa połoŻenie LUW,
- ostatnia tworzy nowy układ przez wskazanie trzech punktów będących odpowiednio początkiem układu, kierunkiem osi X i kierunkiem osi Y, kierunek osi Z wyznacza reguła prawej dłoni,
- następne narzędzia pozwalają tworzyć nowe układy przez obrót układu aktywnego wokół osi X, Y lub Z, jako parametr podajemy wartość kąta obrotu.
JeŻeli aktywnych jest wiele rzutni, moŻna przypisać do kaŻdej z nich inny Lokalny Układ
Współrzędnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz