Planowanie struktury projektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie struktury projektu - strona 1

Fragment notatki:

Planowanie struktury projektu
Przebieg:
sprecyzowanie celów projektu
zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu
określenie struktury hierarchicznej projektu
określenie struktury kooperacyjnej projektu
opis czynności projektu w postaci pakietów roboczych
Uczestnicy: zespół projektowy, użytkownicy, konsultanci i projektanci, sponsor
Problemy:
jaki informacje są niezbędne dla opisu struktury projektu
czy znana jest struktura powstającego w wyniku projektu
według jakich kryteriów należy dzielić projekt na części składowe
jaka ma być ostateczna postać struktury hierarchicznej i kooperacyjnej
jak należy opisać części elementarne projektu
Przykładowe techniki opisu projektów:
wykres sieciowy projektu typu AON
wykres sieciowy projektu typu AOA
graficzne schematy strukturalne
listy strukturalno - hierarchiczne
listy strukturalno - kooperacyjne
macierze powiązań
schematy powiązań
Planowanie przebiegu projektu Podstawę planowania przebiegu projektu stanowi jego struktura. Przed pojęcie planowania przegub projektu rozumie się powiązanie elementów struktury projektu z czasem i miejscem ich realizacji. Planowanie to obejmuje następujące czynności:
- określenie czasu realizacji projektu- punktem wyjścia jest określenie przewidywanego czasu trwania czynności tworzących strukturę projektu. W przypadku projektów o niskim stopniu nowości dysponujemy zazwyczaj bogatym doświadczeniem w realizacji podobnych czynności co pozwala na dokładne określenie czasu trwania czynności. W przypadku projektów o wysokim stopniu nowości, gdzie brak jest doświadczenia w realizacji podobnych czynności muszą być stosowane inne, szacunkowe metody określania czasu trwania czynności. Zazwyczaj, aby zwiększyć wiarygodność wykorzystuje się zasady rachunku prawdopodobieństwa. W miarę dokładne określenie czasu trwania czynności projektu ma podstawowe znaczenie dla planowania i kontroli realizacji projektów.
- planowanie terminów realizacji czynności projektu- określenie terminów realizacji czynności projektowych dokonywane jest w naturalnych (kolejnych) lub kalendarzowych jednostkach czasu. Zazwyczaj najpierw terminy są planowane w jednostkach naturalnych, a następnie określane w jednostkach kalendarzowych. Dla kierownictwa zatwierdzającego plan przebiegu projektu jest istotny plan kalendarzowy, gdyż określa on rzeczywiste terminy realizacji projektu.
- obliczenie rezerw czasu- określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wszystkich czynności składających się na projekt jest równoznaczne z określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia całego projektu. Pozwala to na wyliczenie w niektórych przypadkach rezerw czasu. Rezerwy wynikają z układu czynności w strukturze projektowej, czyli ich zależności przyczynowo- skutkowych oraz związanych z tym układem terminów rozpoczęcia i zakończenia czynności.

(…)

…: uproszczenia przebiegów, łączenia zbyt rozdrobnionych czynności i eliminowania sytuacji krytycznych. Wyznaczane są także najważniejsze terminy kontrolne realizacji projektów, określane jako „kamienie milowe”.
- zatwierdzenie planu przebiegu projektu przez kierownictwo

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz