planowanie rozwoju regionalnego, Stanowiska pracy ort

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
planowanie rozwoju regionalnego, Stanowiska pracy ort - strona 1 planowanie rozwoju regionalnego, Stanowiska pracy ort - strona 2 planowanie rozwoju regionalnego, Stanowiska pracy ort - strona 3

Fragment notatki:


STANOWISKA PRACY ORT Biorąc pod uwagę stopień centralizacji zarządzania, możemy wyróżnić struktury scentra li zowane i zdecentralizowane . Decentralizacja jest wskazana jednak tylko przy spełnieniu następujących warunków: 1) kwalifikacje kierowników i pracowników wykonawczych kształtują się na poziomie umożliwiającym zwiększenie ich samodzielności, 2) istnieje spójny system planowania i kontroli zarówno dla całej organizacji, jak i jej poszczególnych części, 3) sytuacja finansowa jednostki organizacyjnej (określająca między innymi jej możliwości rozwojowe i płacowe) jest uzależniona od osiąganych wyników ekonomicznych, kierownicy niższych szczebli są przygotowani motywacyjnie, oczekują zwiększenia ich uprawnień decyzyjnych. Podział na organizatora, pośrednika lub agenta nie ma wpływu na organizację samego biura; znajduje jednak odzwierciedlenie przy staraniu się o zezwolenie na prowadzenie działalności. Natomiast zakres prowadzonych usług ma wpływ na organizację pracy biura i stan zatrudnienia i jego strukturę. Wcześniej już przedstawiona analiza zarejestrowanych biur podróży pod względem prawnej formy prowadzenia działalności wskazuje, że 73,15% biur podróży to małe jednostki organizacyjne, zatrudniające kilku pracowników, między którymi następuje pełna wymienność obowiązków (struktury płaskie). Najprostszy podział pozwala wyróżnić pracowników zajmujących się organizacją imprez i pracowników prowadzących sprzedaż przy wykorzystaniu systemów sprzedaży imprez oraz biletów autokarowych i lotniczych tanich linii. W zależności od wielkości sprzedaży i formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym tworzy się stanowisko pracy do spraw księgowych. Często usługę tę zleca się wyspecjalizowanym biurom rachunkowym. Najczęściej pracownik w takim biurze jest swoistym omnibusem. Musi się znać na organizacji i programowaniu imprez oraz ich kalkulacji, musi umieć obsługiwać systemy sprzedaży agencyjnej imprez innych organizatorów. Bardzo często musi znać systemy sprzedaży biletów międzynarodowej komunikacji autobusowej oraz tanich linii lotniczych. Duże biura podróży mają już bardziej rozbudowane struktury. Występują w nich wyspecjalizowane komórki organizacyjne zajmujące się tworzeniem produktu, marketingiem, współpracą z agentami. Jeżeli biuro posiada własny transport, istnieje wyspecjalizowana komórka zajmująca się tą dziedziną. W większości przypadków biura te posiadają działy księgowości, stanowiska pracy zajmujące się sprawami pracowniczymi, bhp, kontrolą itp. Na kolejnych stronach zamieszczono schematy organizacyjne biura podróży JORDAN z Krakowa o zróżnicowanym zakresie działania. Rys. 5. Schemat organizacyjny zarządu biura JORDAN (wycinek)

(…)

… Kodeksu Pracy. 2) Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w lokalach oddziału zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym zakresie. 3) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną (MIOC). 4) Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych. C) sprawy administracyjne 1) Prowadzenie spraw związanych z umowami o najem lokali, z umowami dotyczącymi korzystania ze środków telekomunikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz