pHmetria - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pHmetria - omówienie - strona 1 pHmetria - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

pHmetria- Bufory
Sporządzanie roztworów buforowych
Z gotowych roztworów kwasu octowego i octanu sodu o identycznych stężeniach należy sporządzić 150 cm ³ buforu octanowego o pH równym 4,45. W tym celu należy wyliczyć stosunek, w jakim powinny być zmieszane oba roztwory. Stosunek ten wylicza się z wzoru:
pH= pK + log zakładając, że :
K= 1,8 *10 pH= 4,45
wyliczamy:
= 10 =10 =0,5
v + v = 150 z czego wynika, że v =150- v =0,5
czyli:
v =100 cm³
v =50 cm³
Po wyliczeniu sporządzamy wymagany roztwór.
Pomiary pH-metryczne Tabela pomiarowa
Roztwór
pH
pH pH po dodaniu 0,1- molowego
NaOH HCl
pH po rozpuszczeniu
10x 100x
Pojemność buforowa
Bufor kwaśny
4,35
4,45
4,55 4,05
4,38 4,5
0,0001
Woda destylowana
5,56
7
12,28 2
_
0,0000029
HCl 0,1-molowy
1,86
1
_
2,55 3,21
_
Wnioski
Uzyskany wynik pomiaru pH buforu różni się od pH czego przyczyną może być błąd maszyny pomiarowej lub niedokładność wykonania buforu. Po dodaniu do buforu 0,1 molowego NaOH pH wzrasta o 0,1 natomiast po dodaniu 0,1- molowego HCl maleje zjawiskiem 0,3 co jest zjawiskiem prawidłowym. Przy rozpuszczeniu teoretycznie pH nie powinno ulec zmianie, błąd ten może być spowodowany niedokładnie wyczyszczoną probówką lub/oraz błędem maszyny pomiarowej. Pomiar pH wody destylowanej znacznie różni się od pH co obrazuje nam czystość wody w butli. Po dodaniu do buforu 0,1 molowego NaOH pH znacznie wzrasta natomiast po dodaniu 0,1- molowego HCl znacznie maleje czego przyczyną jest zmiana stężenia jonów [H ]. W przypadku pomiarów dokonanych na 0,1- molowym HCl możemy zauważyć zmiany zachodzące w pH pod wpływem rozcieńczania roztworu, których nie powinniśmy zauważać w przypadku buforu. Przy coraz to większym rozcieńczeniu pH rośnie ponieważ wzrasta stężenie jonów [H ] z wody.


(…)


pHmetria- Bufory
Sporządzanie roztworów buforowych
Z gotowych roztworów kwasu octowego i octanu sodu o identycznych stężeniach należy sporządzić 150 cm ³ buforu octanowego o pH równym 4,45. W tym celu należy wyliczyć stosunek, w jakim powinny być zmieszane oba roztwory. Stosunek ten wylicza się z wzoru:
pH= pK + log zakładając, że :
K= 1,8 *10 pH= 4,45
wyliczamy:
= 10 =10 =0,5
v + v = 150 z czego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz