Pełnomocnictwo procesowe - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pełnomocnictwo procesowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Pełnomocnictwo procesowe *udzielenie pełnomocnictwa następuje przez jednostronną czynność prawną, jaką jest oświadczenie woli złożone mocodawcy.
-pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
-pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ogłoszone do protokołu.
-przepisy KPA nie wymagają od pełnomocnika kwalifikacji zawodowych
-w sprawach drobnych domniemywa się udzielenie pełnomocnictwa przez stronę członkom jej najbliższej rodziny lub domownikom („organ może nie żądać pełnomocnictwa”)
-od dnia powiadomienia organu o ustanowieniu pełnomocnictwa musi on mieć zapewniony czynny udział w postępowaniu tak samo jak strona, gdyż pominięcie przez organ pełnomocnika jest równoznaczne z pominięciem strony.
Podmioty na prawach strony *Prawo procesowe dopuszcza do uczestnictwa w postępowaniu organizację społeczną i prokuratora, ale podmioty te nie są stronami w toczącym się postępowaniu, gdyż postępowanie nie toczy się w ich własnej sprawie, nie występują one też zamiast strony, lecz obok i niezależnie od niej.
*podmiotem tym nie służą zatem żadne prawa wynikające z prawa materialnego, ani nie mogą rozporządzać tymi prawami.
*Podmioty te mają prawa procesowe strony i są powołane do dokonywania czynności procesowych w postępowaniu, których skuteczność zależy od spełnienia wymagań przewidzianych normami prawa procesowego (np.: co do formy, treści, terminów).
Organizacja społeczna *to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne określone w ustawie.
*Przyznawanie praw procesowych strony organizacji jest uzależnione od spełnienia łącznie 2 przesłanek określonych w ustawie.
-jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji (czyli objęte jej statutowym zakresem działania)
-Zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego (tj., gdy skutki decyzji wpływać będą na sytuacje prawną nie tylko strony, ale również innych podmiotów, na otoczenia).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz