Pedagogika niederektywna Rogers

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika niederektywna Rogers - strona 1 Pedagogika niederektywna Rogers - strona 2

Fragment notatki:


PEDAGOGIKA NIEDYREKTYWNA             Carl Ronson Rogers  C.R ROGERS-  pedagog i psychoterapeuta amerykański (humanistyczny, choć początkowo przez 22 lata behawiorysta). Książki :  Terapia skoncentrowana na kliencie; O stawaniu się osobą . Psychologia humanistyczna Rogersa: -prowadzenie terapii jest możliwe gdy terapeuta wierzy w klienta i daje mu swoje wsparcie -terapeuta daje możliwośc rozwoju osobowości klienta - nie ma pacjenta jest klient -rola terapeuty polega na bezwarunkowej akceptacji klienta -PODEJŚCIE NIEDYREKTYWNE; SKONCENTROWANE NA KLIENCIE -twórcy pedagogiki niedyrektywnej (powołują się na Rogersa jako promotora postawy niekierowanej) proponują  porzucenie pedagogiki dyrektywnej, pedagogiki przymusu, na rzecz procesu wychowanie opartego na wzajemnej niezależności oraz braku kierowania . Dziecku są potrzebni dorośli po to, by mogło się bez nich obyć. - wychowanie niekierowane ma na celu akcentowanie sprzeciwu wobec tradycyjnych koncepcji wychowawczych.  3 zasady pedagogiki niedyrektywnej : 1.  rezygnacja z oddziaływania na dziecko przez wzory osobowe, autorytety, na rzec samodzielności dziecka i obdarzania go zaufaniem i współodpowiedzialnością 2.  odejście od z góry założonych celów i programów wychowawczych na rzecz bezwarunkowej akceptacji dziecka 3.  brak represji, mechanizmów konformizacji, nacisków na rzecz samostanowienia, samokontroli, samooceny -również  odmienna postawa wychowawcy , musi on być: 1 . autentyczny (bycie sobą) 2.  gotowy do udzielania pomocy 3 . empatyczny (wrażliwy na uczucia, postawy) 4 . twórczy (zdolność do zmiany, elastyczność) -aktem przemocy jest wychowywanie dziecka wobec określonych standardów rozwojowych - podstawą wszelkich zmian i rozwoju człowieka powinno być stwarzanie odpowiednich do tego warunków -  niedyrektywna postawa wychowawcy : nienarzucanie wzorów osobowych żadną z dróg. Jeśli dziecko ma się z kimś identyfikować to tylko wtedy kiedy samo dokonuje wyborów. - pedagogika niedyrektywna  odwołuje się do psychologii humanistycznej  i zainteresowania humanum - wspieranie możliwości, zdolności, osobistego rozwoju jednostki. A także do takich postulatów jak m.in.: - autonomia i współzależność społeczna, samourzeczywistnianie się, ponoszenie odpowiedzialności za siebie, orientacja człowieka na cel i sens własnego życia , holizm (postrzeganie człowieka jako niepodzielnej całości psychiki i ducha) - na bazie rogersowskiej terapii niedyrektywnej- wychowanek jest najlepszym przewodnikiem dla samego siebie. Wychowawca (facylitator) nie kieruje tym procesem, ale jest zaangażowany jako neutralny słuchacz w pełni akceptujący rozmowę.

(…)

… się osobami ułatwiającymi dziecku uwalnianie się i działanie jego indywidualnych sił rozwojowych.
Krytyka pedagogiki niedyrektywnej:
- przypisuje się jej miano potocznej teorii wychowania, w której wiedza formułowana jest za pomocą języka codziennego i traktowana jako coś oczywistego
- nie można przenosić zasady równości  wzajemności z sytuacji terapeutycznej na wychowawczą
Obdarzanie dziecka zbyt dużym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz