Partie i systemy partyjne - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partie i systemy partyjne - zagadnienia - strona 1 Partie i systemy partyjne - zagadnienia - strona 2 Partie i systemy partyjne - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Partie i systemy partyjne. Test wielokrotnego wyboru.
T. Blair i G. Schroeder w swoim programie „Trzeciej drogi” proponują m.in. :
ułatwienia dla małych i średnich firm
całkowitą likwidację świadczeń socjalnych państwa
nacjonalizację strategicznych gałęzi przemysłu
stwarzanie szerokich możliwości edukacji i kształcenia ustawicznego
Cechy charakteryzujące partię masową to:
monopolizacja reprezentacji interesów jednej grupy społecznej
nacisk na konkretne kwestie polityczne
finansowanie przez składki członkowskie
profesjonalizacja elit partyjnych
Potencjał szantażu politycznego to:
możliwość wpływania na działalność partii rządzących przez partię, która nie weszła do rządu
możliwość wpływania na taktyki partii prosystemowych przez partie antysystemowe
wzajemne „szantażowanie się” członków koalicji rządowej
wzajemne wywierane na siebie wpływu poprzez partii relewentne
Do ruchów społecznych aktywnych w procesach demokratyzacji w Europie Środowej można zaliczyć:
Solidarność
Forum Obywatelskie
Karta 77
Społeczeństwo Przeciw Przemocy
Do najważniejszych podziałów socjopolitycznych w Europie zaliczyć można:
ekologiczny, rasowy, terytorialny
klasowy, religijny, kulturowo-etniczny, centrum-peryferie
wieś-miasto, wschód-zachód, tzw. Nowa polityka
żaden z wymienionych
La Palombara i Weiner wskazali następujące procesy, wiążące z powstaniem partii politycznych:
kryzys legitymacji
kryzys uczestnictwa
kryzys akceptacji
kryzys integracji
W koncepcji Blondela system dwu i pół partyjny to taki, w którym:
dwie największe partie uzyskują 90% poparcia wyborczego
dwie największe partie uzyskują między 70% a 80% poparcia wyborczego
dwie największe partie uzyskują poniżej 60% poparcia wyborczego
Według Sartoriego system dwupartyjny charakteryzują następujące cechy:
w kraju istnieją tylko dwie partie polityczne
dwie partie zdobywają zdecydowaną większość głosów
rządząca koalicja opiera się o partię, która zdobyła zdecydowaną większość
jedna z partii, które zdobyły większość tworzy rząd
Według K. Stroma partie skłonne są popierać rząd mniejszościowy jeżeli pozostając poza układem rządowym:
mają wpływ na decyzje polityczne poprzez komisje parlamentarne
mają wpływ na decyzje polityczne poprzez układy neokorporastyczne


(…)

… traci prawo do otrzymywania subwencji w następnym roku kalendarzowym jeżeli
1a nie złoży informacji w terminie do 31 marca następnego roku
1b informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą
1c Sąd Najwyższy oddalił skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej 2. Partia polityczna tworzy stały (a)fundusz wyborczy w celu finansowania udzialu partii politycznej w wyborach do sejmu…
… w następnym roku kalendarzowym jeżeli.
1a nie złoży informacji w terminie do 31 marca następnego roku
1b informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą
1c Sąd Najwyższy oddalił skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej 21. rozwin skróty:
a. ZChN Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
b. RSA Ruch Społeczeństwa Alternatywnego
c. ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
d. KdR Koalicja…

WAK
AWS-UW
Odejście od ideologii to cecha partii:
masowej
każdej partii współczesnej
partii profesjonalno-wyborczej
żadne z wymienionych nie jest prawdą
Pojęcie nieodpowiedzialnej opozycji związane jest z:
systemem wielopartyjnym umiarkowanie spolaryzowanym
systemem wielopartyjnym ekstremalnie spolaryzowanym
systemem partii predominującej
systemem partii hegemonicznej
Ukształtowaniu się „rządów…
…, burmistrz, prezydent wybierani są w wyborach bezpośrednich
d. większość względna obowiązuje w wyborach do rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
13. glosowanie wielokrotne polega na Możliwości oddania kilku głosów w jednym okręgu, bądź oddania jednego głosu w kilku okręgach. Albo możliwość wyrażenia preferencyjnego poparcia dla kilku kandydatów z jednej listy, pewności nie mam ;)
14…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz