parlament europejski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
parlament europejski - strona 1 parlament europejski - strona 2

Fragment notatki:


PARLAMENT EUROPEJSKI    istnieje od utworzenia ewwis, poczatkowo jako wspolne zgromadzenie, potem od 1958 zgromadzenie parlamentarne    nazwa pe wprowadzona na mocy jednolitego aktu europejskiego w ‘86    siedziba w Strasburgu  12 plenarnych posiedzen/rok w tym budżetowe    posiedzenia plenarne i komisji w Brukseli, sekretariat generalny w Luksemburgu;  SKLAD I STATUS CZLONKOW    pierwsze wybory  1979    do 2009  785 poslow  obecnie (2009-2013) 736    obywatele ue mogą kandydowac do pe w kraju innym niż kraj ich obywatelstwa    kadencja wynosi 5 lat  mandat może wygasnąć w wyniku upływu kadencji, śmierci, rezygnacji lub uchylenia    wybory na zasadzie proporcjonalnej, bezpośrednie, powszechne, wolne, w glosowaniu tajnym    posłów obowiazuje zasada nielaczenia mandatu z innymi funkcjami:      *członek rzadu panstwa członkowskiego    *rpo UE      *członek komisji UE    *członek komitetu ekonomiczno-spol.    *sedzia, rzecznik lub sekretarz ets lub spi    *członek gremiow kierowniczych ebi      *członek trybunalu obrachunkowego    *członek parlamentu krajowego    *członek zarządu ebc      - poslowie pe sprawuja mandat w sposób niezależny, maja immunitety i przywileje (immunitet może być uchylony)  STRUKTURA WEWNETRZNA I ORGANIZACJA PRACY    prezydium – na czele przewodniczący, 14 wice, 6 kwestorow z glosem doradczym  o  kadencja 2,5 roku  o  przewodniczacy kieruje pracami pe i zapewnia sprawny przebieg, reprezentuje pe  o  prezydium kieruje wewn. funkcjonowanie pe    konferencja przewodniczących (przewodniczący pe i grup politycznych, przedstawiciel posłów niezrzeszonych – bez  prawa glosu)  o  okresla organizacje prac pe, program prac legislacyjnych, kalendarz posiedzen plenarnych, sklad komisji,  delegacji, duza rola w stos. pe z innymi instytucjami    konferencja przewodn. Komisji (przew. Wszystkich komisji stalych i tymczasowych)  o  może przekazac komisji przewodn. Zalecenia dot prac komisji    komisje parlamentarne:  o  stale (ich sklad odzwierciedla sklad pe, członkowie wybierani na 1. sesji mies. pe i ponownie po 2,5 roku;  posiedzenia 1 lub 2/mies w Brukseli – projekty uchwal, poprawki, analiza propozycji komisji i rady,  sprawozdania  o  tymczasowe (kompetencje, sklad i okres dzialania ustalane w momencie powolania, tworzone na max 12 mies.  – pe może przedłużyć  o  sledcze (tworz. na wniosek min ¼ posłów w celu zbadania zarzutow lamania prawa wspólnotowego    sekretariat generalny – na czele z sekretarzem generalnym  o  - wspomaga prace pe 

(…)

… prace pe
organizacja pracy
o sesje roczne
o sesje w 2. wtorek marca (sesja nadzwyczajna na wniosek większości członków, rady lub komisji)
o glosowanie większością bezwzgledna (kwalifikowana np. do wotum nieufności wobec komisji)
FUNKCJE

legislacyjne (dzielone z rada ue – poza aktami wewn. nie może wydawac prawa wiążącego, jedynie opinie, zalecenia
itp.)
o procedura współdecydowania (na mocy traktatu…
… budzetowa, która corocznie okresla dochody i wydatki ue
o pe udziela ke absolutorium z wykonania budzetu
kontrolne
o petycje (każdy obywatel ue ma prawo skierowac do pe petycji w sprawach dot dzialania ue)
o komisje sledcze
o pytania pisemne i ustne (poslowie mogą kierowac pytania do ke, rady i ebc)
o skladanie sprawozdan pe (re sklada sprawozdanie z każdego spotkania i roczne z działań ue; pe rozpatruje
sprawozdania roczne z działań ue dane przez ke; bada spr. tryb. obrach. i ke z wykonania budzetu; co 3 lata ke
sklada do pe spraw. z zakresu przestrzegania praw obywatelskich; ebc kieruje do pe sprawozdanie roczne z
dzialania esic i polityki pieniężnej; rpo sklada spraw. roczne ze swoich dochodzen)
o możliwość skladania wotum nieufności wobec ke
 jeśli do pe wpłynie wniosek o wotum nieufn. wobec ke…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz