Parametry obliczeniowe-złoża biologicznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry obliczeniowe-złoża biologicznego - strona 1

Fragment notatki:

ZŁOŻA BIOLOGICZNE- parametry obliczeniowe
a)złoża zraszane;- wypełnione kruszywem lub tworzywem: złoża nisko obciążone: Dane wyjściowe- przepływ obliczeniowy Qdśr; - stężenie zanieczyszczeń na dopływie do oczyszczalni So; - temp. ścieków
- obciążenie hydrauliczne powierzchni złoża q, 0,5 - 1,5 m3/m2h Obliczenia - wymagany efekt oczyszczania; ηmax=(So-Se)/So; -obciążenie objętości złoża ładunkiem zanieczyszczeń organicznych;
A=[(0,93-η)/0,00017]*K
K -współ. zależny od temp. ścieków
- ustalenie wysokości złoża
H=(24*q*So)/A
-powierzchnia łożaF=[(Qdśr*(1+R)]/q)[m2]
R-stopień recyrkulacji ścieków
Q-obciążenie hydrauliczne pow.złoża
-Stopień recyrkulacji:R=(So-Sm)/(Sm-Se)
b)Złoże denitryfikujące
- obciążenie 0,2 - 1 kg BZT5/m3d
- pojemność denitryfikacyjna SNO3/SBZT5 - denitryfikacja wstępna, symultaniczna, wtórna
c)Złoże obrotowe (tarczowe)
Dane wyjściowe
- przepływ obliczeniowy Qdś; - stężenie zanieczyszczeń na dopływie do oczyszczalni S; - temp. ścieków
- obciążenie powierzchni złoża F ładunkiem zanieczyszczeń qSF, 2 - 10 g/m2d
Obliczenia
- powierzchnia złoża F=S*Ośr./qsf - liczba tarcz n=(2*S*Ośr.)/(π*D2*qsf)
d)Złoża ruchome
Parametry obliczeniowe;- powierzchnia właściwa wypełnienia 300 - 500 m2/m3 - obciążenie powierzchni właściwej wypełnienia 5 gBZT5/m2d;- obciążenie biomasy ładunkiem zanieczyszczeń 0,2 - 0,5 gBZT5/g s.m. d;- stopień recyrkulacji wewnętrznej 25 - 50%;- czas zatrzymania ścieków w reaktorze 3 - 4h
- wypełnienie objętości reaktora kształtkami 30-75%
złoża spłukiwane, złoża wieżowe
- złoża tarczowe(złoża zatopione;złoża ruchome (wypełnienie z kształtek)
złoża fluidalne (wypełnienie z ziaren)
RÓWNANIA SZYBKOŚCI REAKCJI
a)reakcja zerowego rzędu
b)reakcja pierwszego rzędu
c)reakcja drugiego rzędu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz