Sztuczne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sztuczne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład - strona 1 Sztuczne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład - strona 2 Sztuczne metody biologicznego oczyszczania ścieków - wykład - strona 3

Fragment notatki:

  Sztuczne metody biologicznego oczyszczania ścieków          ZŁOŻE BIOLOGICZNE  Jest to urządzenie do biologicznego oczyszczania ścieków w środowisku  powietrznym,  pracujące na zasadzie przekraplania ścieków przez  materiał wypełniający złoże .  Zasadniczą częścią złoża  jest zatem  materiał wypełniający , na  powierzchni którego w czasie przekraplania ścieków  rozwija się tzw.  błona biologiczna .  Mikroorganizmy zasiedlające błonę biologiczną adsorbują  zawarte w  ściekach  zanieczyszczenia organiczne  i następnie  rozkładają je w  warunkach tlenowych .  Warunkiem odpowiedniej pracy złoża biologicznego jest istnienie  odpowiedniej ilości błony biologicznej jak też łatwość dostępu tlenu do    Błona biologiczna rozwija się  na powierzchni materiału wypełniającego,  a procesy tlenowego rozkładu substancji organicznych zachodzą tylko w  jej cienkiej (2mm) warstwie, wypełnienie złoża powinno zapewniać  odpowiednio dużą powierzchnię, na której błona biologiczna będzie mogła  się rozwijać.  Powierzchnia materiału wypełniającego złoże  zależy od  jego wypełnienia i wzrasta ze zmniejszaniem się wymiarów kruszywa  wypełniającego złoże:   1m3 kruszywa o uziarnieniu 4-8 cm daje ok. 95m2 powierzchni,  1m3 kruszywa o uziarnieniu 2-4 cm daje 190m2.  Mniejsza granulacja kruszywa zapewnia korzystniejsze warunki dla  ilościowego rozwoju błony biologicznej, jest natomiast niekorzystna jest z  uwagi na zmniejszony dostęp powietrza i tlenu do złoża, przez co obniża  skuteczność oczyszczania (2x zmniejszają się wymiary - 8x zmniejsza się  objętość wolnych przestrzeni).  W praktyce wymiary kruszywa mogą wynosić 5-8 cm dla złóż wysokich i  3-6cm dla złóż niskich (poniżej 2,5 m wys.).   Od  wysokości złoża  zależy:  czas przepływu ścieków przez złoże,  czas kontaktu ścieków z mikroorganizmami błony biologicznej.    Czas kontaktu ścieków z materiałem wypełniającym zależy od tzw.  obciążenia hydraulicznego powierzchni złoża , wyrażonego w m3 ścieków  przepływających przez m2 powierzchni złoża w ciągu godziny  (m3/m2.h=m/h). Dla złóż wysoko-obciążonych przyjmuje się obciążenie  hydrauliczne powyżej 0,8 m/h, na ogół do 1,5 m/h.  Ogólnie można powiedzieć, że  czas kontaktu ścieków ze złożem jest  funkcją  obciążenia hydraulicznego powierzchni złoża - qf , wysokości  złoża - H i wewnętrznej powierzchni zwilżonej złoża Fzw , zależnej od  granulacji uziarnienia. Czas kontaktu ścieków ze złożem jest wprost  proporcjonalny do wysokości złoża H i odwrotnie proporcjonalny do  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz