Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

note /search

Warunki przystąpienia do UE

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

in. zagadnienia takie jak: warunki przystąpienia do UE, Szwajcaria wobec integracji europejskiej, prezydencja polski w UE, integracja europejska. Warunki przystąpienia do UE: Państwo europejskie kierujące się zasadami wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz pr...

Historia doktryn politycznych i prawnych - Monarchizm starożytnego Wsc...

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1869

in. zagadnienia takie jak: monarchizm starożytnego wschodu, sofiści, zasady demokracji ateńskiej, krytyka demokracji, szkoły hellenistyczne, epikurejczycy, stoicyzm, chrześcijaństwo, imperializm w Bizancjum, monarchomachowie, kontrreformacja,