państwowa inspekcja farmaceutyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
państwowa inspekcja farmaceutyczna - omówienie - strona 1 państwowa inspekcja farmaceutyczna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Kontrola administracji
Temat pracy: Kontrola podmiotów wykonywana przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną
Według zestawień kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie, od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku dokonano 528 kontroli aptek ogólnodostępnych, 58 kontroli aptek szpitalnych i 32 kontroli punktów aptecznych. Powyższe dane jednoznacznie wskazują na dużą aktywność Inspektoratu w tym względzie.
Przepisy prawa dają organom kontrolującym szerokie uprawnienia. Niemniej trzeba pamiętać, że są to uprawnienia ograniczone. Ustawodawca pozwala bowiem na aktywny udział kontrolowanych w czynnościach kontrolnych i daje im możliwość weryfikacji ustaleń poczynionych przez kontrolujących. Jedynie od decyzji poddawanego kontroli zależy, czy skorzysta z takich możliwości. Aby jednak podjąć taką decyzję, konieczna jest wiedza o tychże środkach i zasadach prowadzenia kontroli.
Kwestia kontroli przeprowadzaniej przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną wynika z Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), w szczególności z rozdziału 8 - Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
(dalej PIF) sprawuje nadzór m.in. nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz nad obrotem wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych znajdujących się w aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. Wśród zadań PIF ustawodawca w art. 109 Prawa farmaceutycznego wymienia kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. Pojęcie kontroli zostało zdefiniowane w przepisie art. 7d wspomnianej ustawy. Wskazuje się, że kontrolą są czynności podejmowane przez inspektorów farmaceutycznych w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu oraz mające na celu sprawdzenie warunków prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.
Uzupełniającą rolę do przepisów Prawa farmaceutycznego odnoszących się do kontroli, pełnią normy dotyczące kontroli działalności przedsiębiorców zawarte w rozdziale 5 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Podstawą wszczęcia kontroli w aptece jest zawiadomienie jej właściciela o takim zamiarze. Organ administracji powinien wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie rozpoczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, konieczne jest ponowne zawiadomienie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz