Państwo protofeudalne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo protofeudalne - wykład - strona 1 Państwo protofeudalne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PAŃSTWO PROTOFEUDALNE Oparcie cesarstwa Rzymskiego na Renie, Dunaju, Eufracie; zakończenie ekspansji. Poza tymi graniami znajdowali się Germanie mający kontakt z Rzymem. Aż do czasu, gdy to Kunowie spychają Germanów do Cesarstwa Rzymskiego (V w.). Do Rzymu nadciągają też Wigowie i Wizygoci. Jako kolejna pęka granica na Renie. Ostrogowie, Wizygoci oraz Guguni = sprzymierzeńcy; mieli bronić granic Rzymu
W II połowie V w. wchodzą nowe plemiona, które były niezasymilowane; spychają one pozostałe plemiona do Rzymu = zdobywcy
W rezultacie powstają państwa; rozpoczynają się wzajemne wojny, z których zwycięsko wychodzą Frankowie, co prowadzi do powstania państwa Frankońskiego
Ustrój i administracja Germanów w I okresie - podstawową jednostką był ród arystokratyczny, potem kognatyczny
Funkcje rodu: gospodarcza; wspólna własność ziemi
wojskowa - walki i obrona
administracyjna - zarząd nad terytoriami sprawowany przez starszyznę rodową
Tagi (okręgi) z naczelnikami
Religijna - toten - bożek danego rodu
Z czasem rody zaczęły się łączyć w plemiona. Powoli można dopatrywać się organizacji państwowej, potem po połączeniu w szczepy powstawały państwa szczepowe - w Polsce 7 państw plemiennych w 966 roku tworzy państwo
Wiece - początkowo w jego skład wchodzą wszyscy wolni, zdolni do noszenia broni mężczyźni powyżej 14 roku życia. Należy do niego pełnia władzy administracyjnej, wymiaru sprawiedliwości oraz wojskowa.
Placitia - zebrania nadworne
Taka organizacja zacznie się jednak rozpadać na skutek powstania własności prywatnej (ożenki różnych rodów, zanikają więzy krwi). Powstaje wspólnota sąsiedzko - terytorialna (Polska = opole; Ukraina = Pilen, Germanie = Marchou), której głównym celem jest prowadzenie wojen Aby ten proces usprawnić, musiały powstać instytucje wodza, który powoli stawałby się monarchą, przejmując rolę wieców. Ruś = Wielki Książę; Polska = król. Z czasem więc wiece opolne wygasały.
Monarcha, wzorem Cesarstwa Rzymskiego jest właścicielem tego państwa. Państwo jest własnością panującego = patrymonium. Może zatem je przekazać komuś innemu, dzielić między synów, czy nadawać ziemie za wyjątkowe osiągnięcia. Tenże charakter utrzyma się do XIII / XIV wieku, gdy to powstaje monarchia stanowa, gdzie państwo = res publica (rzecz publiczno - prawna) , a jego właścicielem jest naród rozumiany jako szlachta. Władca staje się najwyższym urzędnikiem (loanus - pełnia władzy wykonawczej, sądowej i ustawodawczej, wojskowej i administracyjnej). - ABSOLUTYZM Zarząd centralny dwór królewski - pałace; urzędnicy i ludzie zaproszeni przez króla; nie było stałej siedziby (stolicy), a więc dwór mógł być po prostu namiotem.


(…)

… może być zgromadzenie Witanów w Wielkiej Brytanii. Występowały 2 wzorce urzędników
Rzymski - utrwalony wśród sprzymierzeńców, zwłaszcza Ostrogów - minister wołu, winnicy, skarbu itp.
Zdobywcy tworzą własny system, którego przykładem niech będzie państwo frankońskie MAJORDON - zastępca króla, najwyższy urzędnik; u Karolingów nawet dziedziczny
A propos - długie włosy i broda były symbolem władzy królewskiej we Francji…
… funkcjo administracyjnych, sądowych i państwowych; nazwy wywodziły się od wykonywanych czynności
Administracja terytorialna
sprzymierzeńcy Ostrogoci budują ją na wzór Rzymski; Italia + 2 prefektury + okręgi (wikariaty) wzorzec germański - Frankowie dzielą państwo na hrabstwa (aż do 700); na czele stał hrabia, zdobywający coraz to więcej kompetencji; W VII w. hrabią mógł być możnowładca mianowany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz