Pamięć jako system przetwarzania informacji - omówienie (sem. I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pamięć jako system przetwarzania informacji - omówienie (sem. I) - strona 1 Pamięć jako system przetwarzania informacji - omówienie (sem. I) - strona 2 Pamięć jako system przetwarzania informacji - omówienie (sem. I) - strona 3

Fragment notatki:

Kierunek: Pedagogika
Przedmiot: Psychologia ogólna
Pamięć jako system przetwarzania informacji A więc zacznijmy od odrobiny historii...Przez dłuższy czas za wzór uprawiania psychologii pamięci uznawano książkę Hermana Ebbingausa „Uber das Gedachtris” (1885r) Opisał w niej laboratoryjne próby określania właściwości pamięci, oraz eksperymenty z zastosowaniem zgłosek bezsensownych, czyli 2 spółgłoski przedzielone samogłoską. Pozwalały one badać zapamiętywanie i przechowywanie nowo nabytego materiału. Na początku XX w. za sprawą dominującego behawioryzmu, zmniejszyło się zainteresowanie procesami pamięciowymi na rzecz procesów uczenia się. Wykryto zależności tj. takie jak PRAWO EFEKTU, czyli zachowania prowadzące do pożądanych konsenkwencji, będą powtarzane w przyszłości. Na lata 50 - 60, przypadają na badania nad procesami uczenia się. Powstawały prace nad:
- pojemnością pamięci krótkotrwałej Georga Millera (1956),
- postulat o istnieniu pamięci ultrakrótkiej Broadbenta (1958),
- rozważania dotyczące pamięci pierwotnej i wtórnej Hebba (1958), - prace na temat magazynowanych modeli pamięci: Atkinson (1968) i Norman (1965).
Lata 70 - 80 mówią o rozróżnieniu pamięci semantycznej i epizodycznej, o których będziemy szczegółowo przedstawiać w dalszej części pracy. Badano tez technikę neuroobrazowania pozwalające w bezinwazyjny sposób rejestrować pracę mózgu podczas różnych faz procesu pamięciowego. Pod koniec XX w., psychologia pamięci funkcjonuje jako dyscyplina opisująca i wyjaśniająca funkcjonowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych, a nie jest psychologią badanego, opłacanego za udział w eksperymencie laboratoryjnym. Więc czym tak naprawdę jest pamięć? Wyróżniamy wiele teorii. Pamięć jest to:
- zdolność, którą w różnym stopniu odznaczają się różni ludzie
- proces mający pewne uniwersalne właściwości analogiczne u różnych ludzi
- pewna struktura w której możemy zastanawiać się jakie są jej odmiany, lub elementy składowe
- proces lub władza umysłowa umożliwiająca rejestrowanie, przechowywanie i wykorzystywanie pewnych doświadczeń
- proces o charakterze wyłącznie reproduktywnym, który można przeciwstawić np. produktywnemu myśleniu (teoria o małej liczbie zwolenników)
Reproduktywny charakter pamięci występuje, kiedy materiał był przechowywany bardzo krótko, lub od jednostki wymaga się dosłownego odtwarzania opanowanego materiału np. recytacja wiersza.
Obalanie fałszywych teorii dotyczących pamięci wg Aleksandra Riegla:


(…)

… wszystko co dzieje się z informacjami pamięciowymi - integruje Jedynie przechowywanie informacji jest funkcja typowo pamięciową, pozostałe funkcje są częściowo powiązane a częściowo należą do uwagi. Należy pamiętać, że sercem i aktywnym elementem pamięci operacyjnej jest centralny system wykonawczy. 2. Pamięć trwała W psychologii stanowi trwały magazyn zakodowanych śladów pamięciowych, o nieograniczonej pojemności…
…, że odpowiadające tym nazwom klasy nie są jednakowo utrwalone w pamięci. Zależy to od rozwojowych i indywidualnych właściwości osobnika, przede wszystkim od jego doświadczenia. Pamięć epizodyczna
Pamięć epizodyczna - jest formą pamięci deklaratywnej, w jej skład wchodzi pamięć autobiograficzna. Jest to pamięć wszystkich zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości. Zatem, jeżeli przypominamy sobie egzamin magisterski i towarzyszący mu stres, to jest to pamięć autobiograficzna, natomiast jeśli odnajdujemy w pamięci takie wydarzenie jak ślub księcia Williama to jest to pamięć epizodyczna.
Reprezentacje zdarzeń przechowywanych w pamięci epizodycznej powinny odzwierciedlać takie właściwości zdarzeń jak:
- Uporządkowanie elementów składających się na zdarzenie w czasieZmiana kolejności elementów może dać inne zdarzenie, np…
… związane ze swoimi niepowodzeniami, ale i z sukcesami.
Pomocna przy rozróżnianiu pamięci semantycznej i epizodycznej jest koncepcja Tulvinga, który sformułował koncepcję asymetrii procesów kodowania i wydobywania z pamięci epizodycznej i semantycznej (HERA). Zgodnie z ta koncepcją obie półkule mózgu są asymetrycznie aktywizowane podczas kodowania i wydobywania informacji z obu rodzajów pamięci…
… od kontekstu
dostęp informacji w specyficznych sytuacjach w sposób automatyczny CZĘŚCI MÓZGU ODPOWIEDZIALNE ZA DANY RODZAJ PAMIĘCI
himpokamp, kora płatów czołowych i skroniowych odpowiadają za pamięć semantyczna (fakty) i epizodyczną (zdarzenia)
hipokamp - zdolności proceduralne, percepcja, motoryka
móżdżek - uczenie się 3 fazy procesu pamięciowego:
a) kodowanie (zapamiętywanie)
b) przechowanie
c) wydobycie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz