Oznaczenia produktu - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenia produktu - wykład, sem IV - strona 1 Oznaczenia produktu - wykład, sem IV - strona 2

Fragment notatki:

INNE OZNACZENIA (OZNAKOWANIA) PRODUKTU
Oprócz marki, na produkcie lub jego opakowaniu umieszczane są także inne oznakowania, których zadaniem jest przekazywanie odbiorcom określonych informacji o wyrobie lub/i opakowaniu. Informacje te zakodowane są w postaci znaków:
językowych;
ikonicznych (np. piktogramy); ideograficznych (np. kody cyfrowo-kreskowe).
Przykładem znaków obligatoryjnych jest znak bezpieczeństwa „B”. Od 1 maja 2004 r. znak ten przestał być oznaczeniem obowiązkowym, nie jest też już oznaczeniem dopuszczającym wyrób do wejścia na rynek. Produkty nowe lub te, którym skończyła się ważność certyfikatu, muszą uzyskać znak "CE" (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska), który daje podobną gwarancję jak stosowany do tej pory znak bezpieczeństwa "B" - potwierdza on zgodność wyrobu z normami europejskimi.
Rozważania dotyczące oznakowań produktu zawęzimy do produktów pakowanych w opakowania jednostkowe, ponieważ to one wywierają wpływ na finalnego nabywcę. Ogół takich znaków można podzielić na dwie grupy:
obligatoryjne - czyli takie, bez których dany produkt nie może zostać wprowadzony do obrotu;
nieobligatoryjne (fakultatywne) - dobrowolnie stosowane przez przedsiębiorstwo, najczęściej w celu kreowania pożądanego wizerunku tego produktu lub firmy na rynku.
Znaki informacyjne - piktogramy; np. metki: jak prać, nie prasować itp.
Znaki ostrzegające/ ostrzegawcze - np. piktogramy przedstawiane graficznie na produktach, których użytkowanie dla nas może być niebezpieczne, np. lakier do włosów - aerozol - łatwopalny.
W kształtowaniu wizerunku produktu lub firmy niezwykle istotną rolę odgrywają znaki mówiące o:
przyznaniu producentowi certyfikatu ISO;
posiadaniu przez produkt określonego atestu np. Instytutu Matki i Dziecka;
posiadaniu przez produkt określonych właściwości zdrowotnych np. „Profilaktyka cholesterolowa”;
przyznaniu produktowi znaku jakości Q;
tym, że produkt jest ekologiczny.
Często producenci umieszczają na swoich produktach lub ich opakowaniach znaki potwierdzające zdobycie przez dany produkt nagród i wyróżnień, np. „Teraz Polska”.
POLAGRA -najbardziej prestiżowe targi;
Kody cyfrowo-kreskowe (wymagania):
- mogą być wprowadzone w miejscu gdzie jest zaplecze techniczne tzn. czytniki; - w miejscu o charakterze samoobsługowym;
- kod składa się z 13 cyfr;
pierwsze 3 stanowią prefix 590 - kraj wytworzenia produktu (np. wyprodukowano w Polsce); kolejne wskazują na cechy producenta i dystrybutora, następne określają cechy samego produktu, a 13-ta cyfra jest cyfrą kontrolną, która pozwala zidentyfikować ewentualne błędy w odczycie danego kodu;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz