Oznaczenia praw ochronnych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenia praw ochronnych. - strona 1

Fragment notatki:

  Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia: których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd w szczególności co do charakteru, właściwości lub z uwzględnieniem ust. 3 pochodzenia geograficznego towaru.   Udzielanie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.   Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.   Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.   Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem umieszczaniu znaku na dokumentach związanych na wprowadzaniu towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług posługiwaniu się nim w celu reklamy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz