Oznaczanie zawartości tlenu metodą instrumentalną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie zawartości tlenu metodą instrumentalną - strona 1 Oznaczanie zawartości tlenu metodą instrumentalną - strona 2

Fragment notatki:


Oznaczenie zawartości tlenu metodą instrumentalną 1.Tlen rozpuszczony w wodzie jest składnikiem niezbędnym do życia organizmów wodnych i procesu samooczyszczania wód powierzchniowych. Procesy, które zachodzą przy udziale tlenu, noszą nazwę procesów aerobowych. Tlen występuje przede wszystkim w wodach powierzchniowych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z powietrzem atmosferycznym. Stężenie tlenu zawartego w wodach powierzchniowych zależy od:
- temperatury,
- intensywności mieszania wody,
- działalności organizmów wodnych,
- zawartości substancji organicznych.
W wodach powierzchniowych tlen zużywany jest w procesach utleniania substancji organicznych i nieorganicznych. Jego ilość wpływa na szybkość samooczyszczania się wód i ścieków, a więc decyduje o stopniu czystości wody.
Prawo Henry'ego - Daltona: Rozpuszczalność moralna gazu w wodzie przy stałej temperaturze jest proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego nad cieczą:
C = k x p , Gdzie:
C - rozpuszczalność gazów w cieczy [mg/dm³],
p - ciśnienie cząstkowe gazu nad roztworem [atm],
k - współczynnik proporcjonalności.
Metody oznaczeń tlenu rozpuszczonego w wodzie: Metoda chemiczna Winklera
Metoda polarograficzna
Metoda konduktometryczna
Metoda elektrochemiczna z membranowym czujnikiem tlenowym
2.Przyrządy wykorzystane w oznaczeniu elektroda z membranowym czujnikiem tlenowym, miernik wyskalowany na bezpośrednie wskazanie stężenia tlenu rozpuszczonego, mieszadło magnetyczne, tryskawka z wodą destylowaną. 3. Wykonanie oznaczenia Do zlewki wlano próbkę badaną (wodę destylowaną). Ostrożnie zanurzono w zlewce z próbką elektrodę konduktometryczną wraz z czujnikiem temperatury. Sprawdzono temperaturę próbki nr 1, a następnie sporządzono zapis. Ostrożnie wyciągnięto czujnik temperatury ze zlewki z badaną próbką. Włączono mieszadło magnetyczne i tlenomierz. Dokonano pomiaru stężenia tlenu w mg/l O .Zapisano wynik, po ustabilizowaniu się wskazań na wyświetlaczu. Powyższe czynności powtórzono dla kolejnej badanej próbki wody.
Tabela pomiarowa Lp.
Próbka badana
T [˚C]
O [mg/l]
1.
Próbka nr 1(woda destylowana)
23,8
3,48
2.
Próbka nr 2
25,5
4,16


(…)


Lp.
Próbka badana
T [˚C]
O [mg/l]
1.
Próbka nr 1(woda destylowana)
23,8
3,48
2.
Próbka nr 2
25,5
4,16
4. Wnioski
Według przeprowadzonego doświadczenia stężenie tlenu w wodzie destylowanej jest niższe. Wynika to z tego, iż w procesie destylacji tlen „uwalniany” jest z wody i jego zawartość jest mniejsza, a co za tym idzie jego stężenie również. Aby woda była zdatna do picia powinna mieć stężenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz