Oznaczanie wartości pH wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie wartości pH wody - strona 1 Oznaczanie wartości pH wody - strona 2 Oznaczanie wartości pH wody - strona 3

Fragment notatki:


Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu Przedmiot: Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM Temat: Oznaczanie wartości pH wody Wstęp Woda chemicznie czysta jest słabym elektrolitem i dysocjuje w znakomitym stopniu zgodnie z równaniem: H 2 O H +  + OH - Utworzony podczas dysocjacji jon wodorowy H + jest cząstką elementarną - protonem, który ze względu na swój ładunek dodatni łączy się z najbliższym dipolem wody od jego ujemnej strony, tworząc tzw. j on oksoniowy (hydroniowy) H 3 O + : H + + H 2 O H 3 O + Łącznie proces dysocjacji wody zachodzi zgodnie z poniższym równaniem: H 2 O + H 2 O H 3 O + OH - Pojęcie pH roztworu wodnego ze względu na niewygodę posługiwania się wyrażeniami ułamkowymi zostało zdefiniowane jako ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. pH = - log[ H +  ] Na zmianę pH wody wpływa jej skład oraz zawartość dwutlenku węgla CO 2 w formie wolnej i związanej. Poza tym zmienność pH wynika z obecności w wodzie słabych kwasów organicznych i ich soli ulegających hydrolizie. Odczyn wód powierzchniowych waha się w granicach pH 4 do 9. Zależy on od wielu czynników, a w szczególności od: - zawartości węglanów, wodorowęglanów i dwutlenku węgla - charakteru podłoża glebowego, które może zawierać związki o charakterze kwaśnym lub zasadowym - zanieczyszczeń ściekami - opadów atmosferycznych, które mogą powodować wzrost ilości słabych i mocnych kwasów w wodach Wody powierzchniowe dzięki dużej obecności dwutlenku węgla i wodorowęglanów mogą zobojętniać pewną ilość kwasów mineralnych, a także pewna ilość zasad wprowadzonych do wód ze ściekami, zachowując przy tym stałość odczynu lub jej niewielką zmianę. Dlatego wody powierzchniowe zachowują się jako roztwór buforowy, ponieważ ich wartość pH po dodaniu mocnych kwasów lub zasad zmienia się nieznacznie. Metody oznaczeń pH: Metoda kolorymetryczna - polega na dodaniu do badanej próby odpowiedniego wskaźnika reagującego na zmiany kwasowości i porównaniu powstałego zabarwienia ze skalą wzorców

(…)

… wzorców
Metoda potencjometryczna - polega na pomiarze siły elektromotorycznej SEM ogniwa złożonego z dwóch elektrod: pomiarowej zwanej też elektrodę wskaźnikową, czułej na jony wodorowe i porównawczej zanurzonych w roztworze elektrolitu w warunkach bezprądowych .
Równanie Nernsta: Część doświadczalna: Do zlewki wlano pierwszą badaną próbkę, czyli wodę destylowaną. Zanurzono ostrożnie w zlewce czujnik temperatury i włączono mieszadło magnetyczne. Po czym włączono termometr, by odczytać temperaturę, która wynosiła 23 stopnie. Po spisaniu temperatury wyświetlającej się na ekranie, wyciągnięto czujnik temperatury i zanurzono ostrożnie w zlewce elektrodę pH. Na pH-metrze pojawiła się wartość badanej próby, która wynosiła 6,64 pH. Drugą próbką jaką należało zbadać była woda z kranu. Przy badaniu tej próby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz