Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - wykład - strona 1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

PN-E-02033/84 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
1.Oświetlenie podstawowe.
2.Oświetlenie awaryjne:
- bezpieczeństwa,
- ewakuacyjne.
Oświetlenie awaryjne należy stosować w:
1.Pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych oraz przeznaczonych na pobyt ludzi, w których poruszanie się ludzi w ciemnościach może spowodować wybuch, pożar lub inne zagrożenie dla życia lub zdrowia a także mających powierzchnię ponad 2 000m2.
2.Budynkach użyteczności publicznej:
wysokich i wysokościowych,
kinach, teatrach, filharmoniach i muzeach,
szpitalach,
3.Cześciach budynków użyteczności publicznej, obejmujących :
sale sportowe i widowiskowe z widowniami na 300 osób,
sale wystawowe, lokale rozrywkowe i sale konsumpcyjne o powierzchni ponad 500 m2,
sale zebrań i audytoria o 300 i więcej miejscach,
pomieszczenia handlowe o powierzchniach ponad 2 000 m2,
bankowe sale operacyjne o powierzchniach ponad 300 m2 oraz skarbce,
hale pasażerskie dworców o powierzchni ponad 1 000m2,
4.Budynkach zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych dla więcej niż 200 osób,
5.Pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz na drogach komunikacji wewnętrznej, oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, 6.Garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o powierzchni powyżej 1 000 m2,
7.Innych budynkach i pomieszczeniach nie wymienionych w pkt 1-6, w których nawet krótkotrwałe wyłączenia oświetlenia podstawowego może spowodować następstwa wymienione w ust.1.
Oświetlenie bezpieczeństwa. - średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa na płaszczyznach roboczych ( wymagających obsługi lub decydujących o bezpieczeństwie osób w pomieszczeniach ) nie powinno być mniejsze od:
wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego - w salach operacyjnych i innych pomieszczeniach szpitalnych intensywnej terapii; minimalny czas zadziałania - 0,5 sek.,
10% wymaganego natężenia oświetlenia podstawowego w pozostałych przypadkach; max. czas zadziałania - 15 sek.
Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawiać się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku innych rodzajów oświetlenia elektrycznego.
Natężenie oświetlenia - w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz