Pomiary parametrów oświetlenia 2 - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wydział Górniczy
Gr 1
Temat: Pomiar parametrów oświetlenia .
I . Wykonanie ćwiczenia
Pomiar natężenia oświetlenia
Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia Nr stanowiska
pomiarowego
Natężenie oświetlenia
[lx]
1.
850
620
2.
700
540
3.
550
500
4.
980
680
5.
810
630
6.
890
600
7.
740
730
8.
780
710
9.
800
700
Wyznaczenie średniego natężenia oświetlenia:
gdzie: n - ilość pomiarów
En - natężenie pojedynczego pomiaru,
Eśr - średnie natężenie oświetlenia na badanej powierzchni.
Eśr = 656 [lx]
Wyznaczenie równomierności oświetlenia
gdzie : σ - równomierność oświetlenia ,
Emin - wartość minimalna natężenia oświetlenia ,
Emax - wartość maksymalna natężenia oświetlenia.
σ = 0,51
Wyznaczenie średniej równomierności oświetlenia :
σśr = 0,76
Pomiar współczynnika odbicia i luminacji dla danej powierzchni rozpraszającej
Wyniki pomiarów :
Natężenie
światła [lx]
Powierzchnia
beżowa
Powierzchnia
zielona
Powierzchnia
biała
padającego Ep 830
650
570
500
940
780
550
450
390
odbitego Eo 210
180
150
60
110
90
360
320
270
Wyznaczenie średniej wartości natężenia światła padającego i odbitego dla danej powierzchni rozpraszającej :
Dla powierzchni beżowej :
Epśr = 683 [lx]
Eośr = 180 [lx]
Dla powierzchni zielonej :
Epśr = 740 [lx]
Eośr = 87 [lx]
Dla powierzchni białej :


(…)

… ρ = 26,5% L = 15[cd/m2] , zielonej ρ = 12% L = 3,32[cd/m2] , białej ρ = 68,5% L = 69,12 [cd/m2] . Jak wynika z obliczeń wartość współczynnika odbicia i luminancji maleją wraz ze zmianą barwy powierzchni rozpraszającej z jaśniejszej na ciemniejszą .
Na ławie fotometrycznej dokonaliśmy pomiaru wartość światłości kierunkowej w zależności od różnych odległości fotoogniwa od źródła światła. Dla różnych wartości natężenia oświetlenia otrzymaliśmy w pewnym przybliżeniu prawie jednakowe wartości światłości kierunkowej , wynika z tego stwierdzenie, że natężenie oświetlenia maleje z kwadratem odległości od źródła światła co jest potwierdzenie głównego prawa fotometrii .

… = 740 [lx]
Eośr = 87 [lx]
Dla powierzchni białej :
Epśr = 463 [lx]
Eośr = 317 [lx]
Wyznaczenie współczynnika odbicia i luminancji dla danej powierzchni rozpraszającej :
gdzie : Epśr - średnia wartość natężenia światła padającego na daną powierzchnię [lx]
Eośr - średnia wartość natężenia światła odbitego od danej powierzchni [lx] ,
ρ - współczynnik odbicia dla danej powierzchni ,
L - luminancja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz