Osobowość społeczna - System wartości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość społeczna - System wartości  - strona 1 Osobowość społeczna - System wartości  - strona 2

Fragment notatki:

Siwek. Notatka składa się z 2 stron.
OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA
1. Czynniki odróżniające człowieka od istot zwierzęcych.
1) Tworzenie i przekazywanie kultury
-umiejętność zdobywania, utrwalania i przekazywania wiedzy
-porozumiewanie się z innymi za pomocą mowy i innych środków wyrażania
-umiejętność oceniania i wartościowania według społecznie przyjetych kryteriów
-umiejetność współpracy i współdziałania z innymi ludźmi
-przekształcanie natury i zasobów przyrody przy pomocy narzędzi i wiedzy w celu zaspokajania potrzeb
-utrwalanie przeżyć i doświadczeń, spostrzeżeń i przemyśleń przy pomocy znaków i symboli
2) Wykonywanie pracy (praca to planowa, świadoma i celowa działalność mająca na celu zaspokojenie potrzeb)
3) Społeczna natura człowieka
Tylko w środowisku społecznym człowiek nabywa typowo ludzkich cech. Zdolności: komunikowania się, tworzenia i rozpoznawania znaków. Przyswaja systemy norm i wartości społecznych. Lokalne zwyczaje i obyczaje. Podporządkowanie się do norm prawnych.
4) Odczuwanie i humanizacja ludzkich potrzeb
-uzewnętrznianie się poprzez twórczość
-humanizacja potrzeb biologicznych (zaspokajanie)
-odczuwanie potrzeby kontaktu i współżycia społecznego w ramach różnych struktur społecznych
2. Elementy osobowości społecznej.
Osobowość społeczna to zbiór unikalnych, względnie trwałych cech jednostki, wyrażających jej tożsamość, ukształtowanych w procesach jej biologicznego, psychicznego rozwoju przez bliższe i dalsze środowisko społeczne oraz przez jej własna działalność poznawczą (indywidualne wysiłki w zdobywaniu wiedzy). Osobowość zintegrowana to taka, w której istnieje harmonijne współdziałanie między trzema warstwami: biologiczną, psychiczną i społeczną.
Elementy osobowości społecznej:
1) Kulturowy ideał osobowości - jest to zestaw cech charakteryzujących modelowego, idealnego człowieka. Jest to zarazem swoisty ideał wychowawczy, a także cel do którego możemy tylko się zbliżyć. Jest Historycznie zmienny.
2) System wartości
Wartość to dowolny przedmiot materialny lub idealny, do którego ludzie odnoszą się z szacunkiem i dążą do jego posiadania bądź zatrzymania (cnotliwość, wolność, miłość). Jest to także społecznie wyznaczony cel ludzkich działań.
Treści te są zhierarchizowane na początku są wartości życiowe, potem drugorzędne i instrumentalne
1. Miłość 2. Rodzina 3. Praca 4. Zdrowie 5. Przyjaźń 6. Wartości materialne
4) Jaźń subiektywna - jest to zespół wyobrażeń z reguły pozytywnych jednostki i osoby o tym kim jest i jaka jest jej wartość. Jest ona konstruowana społecznie, ponieważ społecznie określone jest to co znaczy być dobrym człowiekiem, sąsiadem czy klientem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz