Orzeczenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenia - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tekst orzeczenia Tekst orzeczenia na liście prezentowany jest jedynie w postaci tezy (bez uzasadnienia). W przypadku tezy wyjątkowo długiej (np. dawne wytyczne SN), jest ona skracana na liście i jej pełne wyświetlenie wymaga otwarcia pojedynczego orzeczenia. Jeżeli teza została skrócona, kończy się na liście pełnym słowem i trzema kropkami wskazującymi istnienie dalszego ciągu.
Teza orzeczenia Teza orzeczenia to zwięzły cytat z uzasadnienia tego orzeczenia, zawierający interpretację przepisów prawa, na podstawie których zostało wydane to orzeczenie. Teza nie jest natomiast powiązana z sentencją wyroku (orzeczenia). Wyjątkiem są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w których sentencja stanowi jednocześnie tezę. Podobnie jest w prawie wszystkich uchwałach. Wadą tego rozwiązania jest to, że często zamiast tezy merytorycznej pojawia się tu teza formalna typu „odmówić udzielenia odpowiedzi” lub „umorzyć postępowanie w sprawie”.
Prawie każde orzeczenie w programach posiada tezę. Teza podawana jest w takiej postaci, w jakiej występuje ona w wydawnictwie źródłowym. W przypadku, w którym w wydawnictwie źródłowym nie wyodrębniono tezy, a także przy orzeczeniach niepublikowanych, teza redagowana jest przez redakcję danego wydawnictwa. Zasady tezowania orzeczeń:
-         tezą objęte są tylko te wywody sądu, które stanowią interpretację przepisów prawa , a więc nie powtarza się w nich jedynie brzmienia danego przepisu prawnego,
-         tezą objęte są w zasadzie jedynie wnioski, do jakich dochodzi sąd , a więc tezy nie przedstawiają argumentacji zawartej w uzasadnieniu, a jedynie sygnalizują zajęcie stanowiska w danej kwestii; -         tezą objęte są w zasadzie jedynie wnioski, do jakich dochodzi dany sąd , a więc nie obejmują fragmentów uzasadnienia, w których sąd cytuje inne wypowiedzi.
 
Uzasadnienie orzeczenia Uzasadnienie to ta część orzeczenia, w której organ je wydający przedstawia faktyczne i prawne podstawy wyroku. W systemach informacji prawnej zazwyczaj jedynie część orzeczeń posiada, oprócz tezy, uzasadnienie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz