Orientacje wyodrębnione na emigracji- opracowanie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orientacje wyodrębnione na emigracji- opracowanie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

4 orientacje dot. polskiej polityki wschodniej wyodrębnione na emigracji Na emigracji można wyodrębnić cztery orientacje dotyczące polskiej polityki wschodniej. 1) Pogląd wysuwany przez publicystów stronnictwa ludowego nie jest jednolity. Wydaje się, że nie wszyscy członkowie sympatyków stronnictwa podpisaliby się pod miejscem otwartym do Chruszczowa. Nie wszyscy byliby gotowi akceptować linię, która doprowadzona do politycznych konsekwencji prowadziłaby do koncesjonowania stronnictwa narodowego w Polsce Ludowej. Wydaje mi się, że przez akces do stronnictwa Pakt, byłoby możliwe dla odłamu stronnictwa narodowego wylądowanie w Polsce Ludowej. Nie jest to propozycja zachęcająca i myślę, że tylko izolowane jednostki rozpatrywać mogą tego typu ewentualność. Większość NDków zgadza się z poglądem wyrażanym wielokrotnie przez publicystów stronnictwa, że należy potępić program prometejski, jako fikcyjny i ufać, że nadejdzie pora, kiedy Rosja dojrzy swój własny cel państwowy w rzetelnym porozumieniu się z Polską. Ciekawi pisarze, którzy propagują powyższy pogląd, głoszą równocześnie, że sowiety nie mogą puścić cugli państwom satelickim, ponieważ doprowadziłoby to do rozpadu Związku Sowieckiego. Ci sami publicyści twierdzą, że wśród nierosyjskich narodów stanowiących połowę ogółu ludności Związku Radzieckiego wzrasta nacjonalizm. Ci sami autorzy wysuwają z powyższego wniosek, że kwestia narodowościowa jednak jest zupełnie czymś innym niż za czasów Lenina. 2) Piłsudczycy oraz publicyści, którzy wyrażają opinię tzw. Obozu zamkowego nie są przeciwni programowi wyzwolenia, pod warunkiem, że wyzwolone miasta Lwów i Wilno wrócą do Polski. Polska powinna być wyzwolona i restaurowana w granicach z 1939 roku na wschodzie i w granicach 1973 roku na zachodzie. 3) Obiektywizm nakazuje stwierdzić, że wśród zwolenników poglądu pro zamkowego istnieją nieliczni, lecz odważni publicyści, którzy głoszą konieczność pogodzenia się z obecną granicą wschodnią w przekonaniu, że trudno liczyć na przyjaźń Ukraińców, odbierając im Lwów i trudno zjednać sobie Litwinów, odbierając im Wilno. 4) Jako ostatni wymieniam pogląd wschodniej kultury. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz