organy województwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organy województwa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Organy województwa samorządowego:
sejmik województwa - podobne zadania jak w przypadku rady powiatu, z różnicami:
inna liczebność (też względnie proporcjonalna do liczby mieszkańców województwa, z tym że dolna granica to minimum 30 radnych, a górna granica nie została określona)
Kompetencje organizacyjne - uchwalanie statutu, ale uchwalany po uzgodnieniu z premierem
Kompetencje osobowe - brak kompetencji do stanowienia o kierunkach działania zarządu
Kompetencje planistyczne - nie ma planów typowych dla powiatu, są inne plany np. priorytety współpracy zagranicznej województwa, uchwalanie strategii rozwoju województwa, plan zagospodarowania przestrzennego Kompetencje w sferze działania z innymi jednostkami - podejmowanie uchwał w sprawach uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych
Priorytety współpracy zagranicznej - uchwała wyznaczająca główne cele współpracy, priorytety geograficzne czy zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych; uchwalanie tych priorytetów wymaga zgody ministra ds. zagranicznych
Inna liczba wiceprzewodniczących sejmiku niż w powiecie, tyle samo co w gminie - od 1-3
zarząd województwa - inny skład niż w powiecie - marszałek województwa jako przewodniczący, od 1 do 2 wicemarszałków i pozostali członkowie - stała liczba członków zarządu, w którego skład zawsze wchodzi 5 osób - w razie równej liczby głosów w czasie głosowanie rozstrzyga głos marszałka
- domniemanie kompetencji na rzecz zarządu - kompetencje zarządu województwa są analogiczne z kompetencjami zarządu powiatu poza organizacją współpracy międzynarodowej
- zarząd województwa nie ma kompetencji do wydawania aktów prawa miejscowego
marszałek - nie jest wymieniany w ustawie jako organ samorządu województwa, ale ma taki charakter (tak samo jak starosta w powiecie) - jego zadania są analogiczne jak zadania starosty, ale nie ma tu funkcji zwierzchnika nad kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży.
W stosunku do zarządu województwa i marszałka jest urząd marszałkowski, a zasady funkcjonowania tego urzędu określa regulamin organizacyjny, ale inaczej niż w powiecie uchwalany jest on przez zarząd. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz