Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym - strona 1

Fragment notatki:

Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym
Prezes Rady Ministrów - jest szefem   rządu. Zwyczajowo nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej. Wojewoda - jest to terenowy organ administracji rządowej w   województwie   i zwierzchnik   zespolonej administracji   rządowej na terenie województwa. Regionalna Izba obrachunkowa - państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru   jednostek samorządu terytorialnego   oraz innych podmiotów. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe są państwowymi jednostkami budżetowymi. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządu oraz mogą dokonywać wizytacji administracji komunalnej i uczestniczyć w posiedzeniach organów samorządu. Prawo to stanowi podstawę do dokonywania kontroli całokształtu działalności komunalnej. Najważniejszym z punktu widzenia częstotliwości stosowania środkiem nadzoru nad samorządem terytorialnym jest stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządu terytorialnego. Środek ten przewidują wszystkie ustawy samorządowe ( o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz