Organizacje międzynarodowe-cele i zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe-cele i zadania - strona 1 Organizacje międzynarodowe-cele i zadania - strona 2

Fragment notatki:

Organizacje międzynarodowe - cele i zadania Organizacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa działające w kilku krajach. Działalność w otoczeniu międzynarodowym wpływa na sposoby wykonywania kierowniczych funkcji, czyli na zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych.
Zadania kierownicze: planowanie strategiczne
organizowanie dobór kadr wynagrodzenia kontrola
Planowanie strategiczne - jednym z najtrudniejszych zadań międzynarodowego planowania strategicznego jest zrównoważenie samodzielności i inicjatywy poszczególnych filii z zawartością i przewidywalnością całego systemu. Proces planowania kładzie nacisk na doskonalenie praktyki kierowniczej w strategicznym postępowaniu Organizowanie - organizacje międzynarodowe w sposób ewolucyjny przeszły od działalności krajowej do działań w wielu krajach, z tego względu wiele z nich wcześnie utworzyło pion międzynarodowy. Późniejszym etapem jest likwidacja pionu międzynarodowego i przejście na myślenie globalne - bez rozróżnienia działalności międzynarodowej i krajowej. Proces ten często wiąże się z reorganizacją i eksperymentowaniem z różnymi strukturami organizacyjnymi. Wiele organizacji przyjmuje postać struktury macierzowej. Dobór kadr - z jednej strony trudniej jest znaleźć odpowiednich ludzi na stanowiska ponieważ utalentowani pracownicy nie zawsze chcą przenieść się do innego kraju. Z drugiej strony organizacje te mogą ściągnąć pracowników z całego świata. Dla organizacji międzynarodowych szczególne znaczenie ma skuteczny dobór i szkolenie pracowników, którzy będą zaangażowani w działalność międzynarodową lub oddelegowani zagranicę. Wynagrodzenia - płacenie podobnej płacy zasadniczej a następnie dodawanie do niej premii w zależności od poziomu płac w danym kraju Kontrola - istnieje podział podejmowania decyzji i kontroli między centralę i jej filie w poszczególnych krajach Organizacja międzynarodowa - w szerokim znaczeniu organizacją międzynarodową jest każda organizacja, której członkami są podmioty stosunków międzynarodowych. Są to celowe zrzeszenia uczestników stosunków międzynarodowych powstałe na podstawie zawartej między nimi umowy oraz wyposażone w stałe organy. Ze względu na dominującą rolę państwa w stosunkach międzynarodowych określenie organizacji międzynarodowej odnosi się najczęściej do formy współpracy państw ustalonych w wielostronnej umowie, która obejmuje względnie stały zakres uczestników. Różnica między organizacją rządową, a organizacją pozarządową międzynarodową przejawia się w tym, że międzynarodową organizację rządową tworzą państwa, względnie inne podmioty mające atrybuty państwa, np. Agencje Międzynarodowe w oparciu o umowę międzynarodową, w której ustalają, cel, przedmiot, zakres działania, strukturę i dla której tworzą statut oraz powołują stałe organy. Przykładem organizacji rządowej może być ONZ, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, NATO i inne. Natomiast, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to zgodnie ze stanowiskiem Rady gospodarczo-społecznej N.Z., jest to organizacja nie utworzona na podstawie umowy międzynarodowej, a tylko, na podstawie porozumienia osób fizycznych lub prawnych. Przykład: Międzynarodówka Socjalistyczna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz