Organizacje formalne - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje formalne - skrypt  - strona 1 Organizacje formalne - skrypt  - strona 2 Organizacje formalne - skrypt  - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJE FORMALNE Atrybuty organizacji:
- świadomy, celowy charakter - ściśle określona struktura wewnętrzna ( pozycje i role)
- ustalone normy, prawa, wartości regulujące wstępowanie, uczestnictwo i opuszczanie
- wyodrębniony podsystem społeczeństwa
Socjologia opisuje/ bada organizację jako:
- system społeczny
- sposoby osiągania celów
- grupy wchodzące w jej skład i interakcje między nimi
- zasady funkcjonowania
organizacja-1. wyodrębniony typ współczesnej instytucji gospodarczej, politycznej, militarnej;
2.w znaczeniu rzeczowym to materialnie istniejąca instytucja, np.: kościół, fabryka, szkoła, etc.
Dodatkowo Max Weber wyróżnił tzw. grupę korporacyjną (związek społeczny zamknięty bądź ograniczający dostęp z zewnątrz za pomocą przepisów; cechy: stowarzyszenie; celowa, ciągła działalność)
Wg T.Parsons'a: Posiadanie celu stanowi główną cechę odróżniającą organizację od innych podsystemów.
Organizacja - instytucje, które są grupami zbiorowego działania, rodzaj systemu społecznego
Wg Baumana: Organizacja to grupa docelowa, której cechą jest świadome i jawne samoograniczenie (statuty, regulaminy).
IDEALNY TYP BIUROKRACJI wg Maxa Webera:
Cechy:
- Wszystkie zachowania uczestników organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi (regulacja działań organizacji)
- Struktura biurokratyczna to zespół pozycji podlegającemu bezosobowemu , prawnemu porządkowi - Posłuszeństwo członków jest regulowane przez normy prawne
- Organizacja opiera się na zasadzie hierarchii
- Hierarchia organizacyjna to układ szczebli kariery otwarty dla każdego kto spełnia pewne wymagania formalne
- Komunikacja jest regulowana przez ścisłe przepisy ( przepływ dokumentów prawnych) - Urzędnicy w organizacji są pozbawieni środków urzędowania, są jedynie najemnymi pracownikami
- Urzędnicy organizacji są osobiście wolni, podlegają władzy w zakresie określonym przez dowolną umowę o pracę
- O selekcji kandydatów decydują tylko formalne kwalifikacje zawodowe
- Sprawowanie urzędu biurokratyczne to jedyne zajęcie zawodowe urzędnika
W rzeczywistości taki model organizacji nie istnieje!
Rodzaje organizacji:
- dobrowolna (swobodny dostęp, brak wynagrodzenia, zorganizowana biurokratycznie)
- przymusowa ( izolacja członków od społeczeństwa, wymaganie określonych zachowań od członków pod rygorem użycia przymusu fizycznego)  więzienia, jednostki wojskowe
- utylitarne ( określone korzyści członków, uczestnictwo dobrowolne)  przedsiębiorstwa


(…)

… teorią organizacji, szkołą procesów pracy; należy wykryć anachronizmy w funkcjonowaniu organizacji i próbować patrzeć na nią z innych punktów widzenia)
Współcześnie możemy mówić o powstawaniu organizacji postindustrialnych
PORÓWNANIE ORGANIZACJI TRADYCYJNYCH Z POSTYINDUSTRIALNYMI
Kryteria
Okres przemysłowy
Okres postindustrialny
Otoczenie
Gospodarki narodowe,
Sprzedaż masowa,
Państwo dobrobytu…
… (wielowymiarowość: ekonomia, socjologia, politologia)
instytucje - środki mediujące pomiędzy jednostką a społeczeństwem, godząc racjonalność jednostki z racjonalnością społeczeństwa.
Założenia nowego instytucjonalizmu:
Jednostka jest racjonalna i maksymalizuje swoje korzyści
Instytucje umożliwiają ograniczenie niepewności ludzkich iteracji
Instytucje łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ( tzn…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz