Organizacja środowiskiem SI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja środowiskiem SI - strona 1 Organizacja środowiskiem SI - strona 2 Organizacja środowiskiem SI - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja Środowiskiem SI
CEL
• Należy formułować tak, aby wyrażał precyzyjny kierunek działania czy działanie.
• Powinien być tak precyzyjny jak to tylko jest możliwe:
- koncentrować się na wynikach;
- poddawać się dekompozycji na konkretne prace (zadania) do wykonania.
• Powinien być mierzalny (należy umieć wskazać sposób zmierzenia osiągnięcia celu; np. najprostsza miara tak/nie dla celu “Zatrudnić nowego inżyniera naczelnego”; kwota lub % zysku; w niektórych przypadkach np. “Poprawić rynkowy wizerunek przedsiębiorstwa”, tu “zmierzenie” i dobór miary pozostaje w gestii przeprowadzających badania rynku.
• Cel wysokiego poziomu (szczebla) powinien zostać zdekomponowany na cele mające odniesienie do działań jednostek niższego poziomu (szczebla) (cele związane są z jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa).
PROBLEMY - fakty, zdarzenia i sytuacje utrudniające realizację celów.
Porządek rankingowy problemów - wg intensywności wpływu na funkcjonowanie organizacji (np. od spraw krytycznych dla działania organizacji do spraw pożądany, lecz niekoniecznie wymagany dla wspomagania działalności organizacji).
Kategorie problemów
1.Problemy nie związane z systemem informacyjnym (są przekazywane sponsorowi analizy)
2.Problemy związane z istniejącym systemem informacyjnym
3.Problemy związane z planowanym systemem informacyjnym
4.Problemy, które mogłyby być wyeliminowane poprzez zastosowanie systemów informacyjnych, które ani nie istnieją, ani nie są aktualnie planowane.
Wnioski z analizy
•Określenie potrzeb informacyjnych warunkujących realizację celów.
•Określenie problemów, które mogą być wyeliminowane dzięki usprawnieniu systemu informacyjnego.
Krytyczne czynniki sukcesu
Krytyczne czynniki sukcesu (CSF) - skończona liczba obszarów, w których uzyskanie zadowalających wyników wpływa znacząco na osiąganie celów jednostki, wydziału lub organizacji.
Wnioski z analizy CSF
• wskazanie obszarów, w których zastosowanie informatyki może w istotny sposób przyczynić się do osiągania celów firmy,
• określenie, w jakim stopniu zmiany w systemie informacyjnym powinny być skorelowane ze zmianami organizacyjnymi,
• zidentyfikowanie nowych funkcji, które nie były dotąd realizowane w organizacji, a wynikających z rozpoznania krytycznych czynników powodzenia.
TYP STRUKTURY A CECHY SYSTEMU INFORMACYJNEGO
• Struktura hierarchiczna - SI musi uwzględniać relacje pod i nadrzędności; nie może wymagać wprowadzania nowych poziomych związków


(…)

… poziomych związków
• Zorientowana na projekty - elastyczny SI, zmienne potrzeby użytkowników, gdy zmienia się ich "przydział" organizacyjny; zmienna struktura funkcjonalna „dopasowana” do projektu
• Macierzowa - elastyczny SI; zmienne potrzeby użytkowników,
• Modelowanie przetwarzania informacji - SI musi być adaptowalny do ilości informacji jaka musi być przetwarzana; im większy stopień niepewności…
… strategiczny
Zarząd
SWD, SE
Poziom wiedzy
Eksperci, konsultanci, analitycy
ISZ
Poziom taktyczny
Średnie kierownictwo
STPD
Poziom operacyjny
Kierownictwo liniowe
SAB
Pracownicy techniczno-administracyjni
Urzędnicy projektanci inżynierowie
KIJEWSKA Anna, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
CHARAKTERYSTYKA SI wg POZIOMÓW ZARZĄDZANIA
Typ SI Rodzaj wejść…
…; konsultanci, czasem średnie kierownictwo
ISZ
Podsumowujące dane transakcji; duże zbiory danych
rutynowe raporty; proste modele; analizy
raporty podsumowujące; raporty wyjątków
średnie kierownictwo
KIJEWSKA Anna, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
CHARAKTERYSTYKA SI wg POZIOMÓW ZARZĄDZANIA
Typ SI Rodzaj wejść
Przetwarzanie Rodzaj wyjść
Użytkownicy
SE, SSN…
… elektroniczna
urzędnicy, administracja
KIJEWSKA Anna, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
PORÓWNANIE CECH SI NA Różnych POZIOMACH ZARZĄDZANIA
CECHA
POZIOM
operacyjny
taktyczny
strategiczny
Częstotliwość decyzji
regularna, powtarzalna
zazwyczaj regularna
często okazjonalna (uzależniona od potrzeb)
Wiarygodność wyników
przewidywalne
mogą być niespodziewane
często…
… jest dostarczenie wszelkich informacji wymaganych przez prawo i/lub politykę organizacji/przedsiębiorstwa, aby zapewnione było prawidłowe i wydajne funkcjonowanie.
OBSZARY WDROŻENIA STPD
LISTA PŁAC
ZAKUPY
Sprzedaż
- Rejestracja czasu pracy
- Wynagrodzenia i potrącenia
- Przelewy do banku
- Zamówienia
- Dostawy
- Płatności
- Rejestracja sprzedaży
- Rachunki i faktury
- Należności
- Zwroty sprzedaży
- Dostawa…
… przedsiębiorstwa i zewnętrznych baz danych
POZIOM STRATEGICZNY
CECHY SYSTEMÓW:
• Dostosowanie do indywidualnych potrzeb
• Łatwość obsługi
• Krytyczne czynniki sukcesu: kluczowe
wskaźniki działalności
• Bezpośredni dostęp
• Analiza trendów
• Analiza ad hoc
• Raporty wyjątków
SYSTEMY INFORMACYJNE A SZCZEBLE ZARZĄDZANIA I GRUPY ZAWODOWE
TYP SYSTEMÓW
POZIOM ZARZĄDZANIA
WSPOMAGANI PRACOWNICY
SIK/SWK
Poziom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz