Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce -opracowanie - strona 1 Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce -opracowanie - strona 2 Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja rynków funduszy emerytalnych w Polsce. Funduszy regulowanych są 3 rodzaje:
Ustawa jest skonstruowana według problemów a nie według podmiotów Przedmiot działalności funduszy emerytalnych ( 2 obszary ): Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę (oraz ich lokowanie) :
Ustawa wskazuje cel oraz to, że środki są lokowane lub inwestowane
Ustawa nie odnosi się do mechanizmu wspólnego inwestowanie Wypłata okresowych emerytur kapitałowych : Emerytura kapitałowa
Nie ma do końca uregulowanych zasad działania instytucji wypłacających emerytury kapitałowe
Instytucja wypłacająca emeryturę dożywotnio musi spełniać wymogi, gdy: Nie ma ryzyka - może to robić każda instytucja taka jak bank Jest ryzyko - nie każda instytucja może to robić, musi ona mieć znacznie wyższe kapitały
Każdy fundusz emerytalny posiada osobowość prawną :
Nabywa ją, gdy zostanie wpisany do rejestru funduszy
Czas działania funduszu jest zawsze, nieograniczony , ponieważ co chwilę przystępują do niego nowi uczestnicy i gdyby czas określono niektórzy użytkownicy byli by skazani na niezrealizowanie celu. Członkostwo : Członkiem może być osoba fizyczna, która nabyła zgodnie z ustawą warunki członkostwa . 3 typy funduszy :
otwarte
pracownicze
dobrowolne Uwagi o wszystkich typach funduszy :
Tworzenie funduszu:
Także jest pomiot zarządzający, który tworzy fundusze - Towarzystwo Emerytalne Forma prawna Towarzystwa emerytalnego: Spółki akcyjne Towarzystwo emerytalne:
Tworzy fundusz
Zarządza funduszem
Reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi
Nic więcej nie wolno mu robić, a innym podmiotom nie wolno robić tego, co ono robią Są 2 typy TE : Powszechne (PTE) - w materiałach skrót dotyczy tylko tych
Może zarządzać tylko 1 funduszem otwartym i 1 funduszem dobrowolnym  w sumie dwoma
Zaletą jest to, że ta działalność jest odpłatna Pracownicze (PTE) :
Może zarządzać nie zarobkowo tylko 1 funduszem pracowniczym Akcjonariusze prawniczego towarzystwa nie mają prawa do udziału w zysku rocznym Organ nadzoru : KNF
Żeby rozpocząć działalność trzeba mieć zezwolenie od KNF
KNF wydaje zezwolenie lub odmowę do 3 miesięcy od złożenia wniosku
Uzyskanie zezwolenia jest równoznaczne z zatwierdzaniem statutu Organ może nie wydać zezwolenia w uzasadnionej sytuacji :
Wniosek albo dokumenty są niezgodne z przepisami prawa
W statucie wskazane są regulacje zagrażające bezpieczeństwu aktywów bądź zagrażają bezpieczeństwu środków członków funduszu


(…)

… 1 doradcę do zarządzania aktywami funduszu emerytalnego
Kapitał zakładowy zdobyty w drodze oferty niepublicznej
Akcje są imienne i nie można ich zamienić na akcje na okaziciela
Akcje nie mogą mieć szczególnych uprawnień
Minimalna wysokość kapitału zakładowego większa lub równa 5 mln euro
Kapitał zakładowy musi być w całości opłacony w formie pieniężnej przed zarejestrowaniem towarzystwa
Kapitał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz