Organizacja i zarządzanie - wykłady - Planowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - wykłady - Planowanie - strona 1 Organizacja i zarządzanie - wykłady - Planowanie - strona 2

Fragment notatki:

Cel :  określony przedmiotowo, podmiotowy przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji możliwy i przewidziany do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się  przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. Funkcje celów:  • Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi • Skuteczne wytyczanie celów sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości • Mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji • Dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Planowanie  – coś co robimy przed podjęciem dziania; polega ono na decydowaniu o tym, co robić, jak robić, zanim podejmiemy decyzje. - proces ukierunkowania działań, który polega na: zdefiniowaniu celu ; określeniu sytuacji obecnej ; określeniu uwarunkowań sytuacji przyszłości; analizie alternatywnych kierunków  działania; wdrożeniu planu i ocenie wyników. Korzyści z planowania : • Ukierunkowanie działań na przyszłość (kieruje uwagę na wyniki, zmusza do ustalania priorytetów, koncentruje uwagę na przewadze konkurencyjnej, nakierowuje na  zmienność i przystosowanie) • Usprawnia koordynację działań, kontrolę, pomaga zarządzać czasem. • Stanowi punkt odniesienia dla przyszłej funkcji kontrolnej, najważniejszą jego role jest nie tylko dostarczenie punktów odniesienia, ale porównanie założeń z efektami,  wskazanie ewentualnych odchyleń, zastanowienie się nad ich przyczynami, zaproponowanie działań korygujących. Rodzaje planów:  Strategiczne  – ogólne plany zawierające decyzje dotyczące alokacji zasobów, działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.Są to plany długookresowe, skoncentrowane na  szerokich problemach dotyczących całej organizacji. Ustalane Są przez zarząd i najwyższy szczebel kierownictwa. Niosą ze sobą największe ryzyko. Taktyczne  – opracowane do realizacji określonych części planu strategicznego. Na ogół angażują średni i wyższy szczebel zarządzania i mają horyzont czasowy krótszy od planów  strategicznych i koncentrują się na konkretnych sprawach. Zajmują się wiec bardziej realizacją zadań niż ich stawianiem. Operacyjne  -  koncentrują się na realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych w krótkich okresach. Mają stosunkowo wąski zasięg, obejmują wąski zestaw działań.  Często pojawiają się na bieżąco. Niosą ze sobą najniższe ryzyko i niepewność. Opracowuje je kadra średniego i niższego rzędu. Plany dzielmy różwniez na: (rodzaje celów operacyjnych) Jednorazowe (dla uzyskania konkretnych celów, tracą swoją ważność chwilą ich osiągnięcia; są to programy projekty, preliminiarze). Trwałe obwiązujące ( określają sposób 

(…)

… ;realna; ekonomiczna; skuteczna.
Decyzja sensu stricto – akt ostatecznego wyboru.
Decyzja sensu largo - proces, który stanowi ciąg działań prowadzących do ostatecznego rozrzygniecia.
Elementy decyzji largo – istota decyzji : podmiot decyzyjny ; cel decyzji; problem decyzyjny; wolność i wolna wola; wybór; odpowiedzialność; środowisko/kontekst decyzji.
Czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji…
… słabe efekty mimo dużego wkładu
własnej pracy
• Uważany jest za człowieka chwiejnego, podlegającego różnym naciskom, patrzącego krótkowzrocznie
POSTĘPOWIEC (efektowny)
• Mocno nastawiony i nadludzi i na zadania, umie właściwie wybierać metody postepowania i stąd zwykle osiaga dobre wyniki
• W określonych warunkachumie kojarzyć interesy ludzi interesami firmy
• Stawia wysokiewymagania podwładnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz