Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze - strona 1

Fragment notatki:

Organ prowadzący postępowanie przygotowawcze 1. prokurator ( Art. 298 §1 ) ( dominus litis - gospodarz postępowania przygotowawczego) 2. Policja , w zakresie przewidzianym w ustawie ( Art. 298 §1 ) W praktyce najczęściej prowadzi postępowanie przygotowawcze właśnie Policja. Art. 298 podkreśla jedynie, iż prokurator jest organem najważniejszym, pierwszym w hierarchii, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 3. inne organy, posiadające uprawnienia Policji, w wypadkach przewidzianych w ustawie ( Art. 298 §1 ) 4. sąd- tylko określone w ustawie czynności postępowania przygotowawczego ( nie prowadzi postępowania )- Art. 298 §2. W postępowaniu w sprawach nieletnich ( ustawa z 1982 ) - postępowanie wyjaśniające prowadzi sędzia rodzinny ), - a jeśli zachodzą podstawy do orzeczenia wobec nieletniego kary na podstawie Art. 10 §2 kk lub jeśli przeciwko nieletniemu, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w Art. 1 §2 pkt 2 lit a ustawy, wszczęto postępowanie po ukończeniu przez niego 18 lat- sąd właściwy wg przepisów kpk, postępowanie toczy się wg kpk, a postępowanie przygotowawcze prowadzi sędzia rodzinny 5. wspólny zespół śledczy ( Art. 589b ) w ramach pomocy prawnej między: - polskimi organami uprawnionymi do prowadzenia postępowania przygotowawczego, - właściwymi organami państwa członkowskiego UE lub - właściwymi organami innego państwa, jeżeli pozwala na to umowa międzynarodowa, której RP jest stroną, albo na zasadach wzajemności. W skład wchodzą: - polski prokurator jako kierujący ( Art. 589c §2 ) - inni polscy prokuratorzy ( Art. 589c §3 ) - przedstawiciele innych organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa ( Art. 589c §3 ) - funkcjonariusze delegowani- funkcjonariusze właściwych organów państwa wspierającego ( Art. 589 §3c ) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz