Kompetencje organów uprawnionych do postępowania przygotowawczego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje organów uprawnionych do postępowania przygotowawczego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw kompetencje organów uprawnionych do postępowania przygoto­wawczego . Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie także Policja. Kpk wskazuje przypadki, w których uprawnienia policji przysługuję innym organom (np. Straży Granicznej, ABW). Określone w ustawie czynności w ramach postępowania przygotowawczego wykonuje także sąd (art. 298).
Organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego (prokurator lub policja) zobowiązany jest (niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie) do wydania postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Postanowienie takie, wydane przez Policję zatwierdza prokurator. Organ uprawniony do wszczęcia postępowania przygotowawczego może żądać od zawiadamiającego uzupełnienia danych zawartych w takim zawiadomieniu. Ww. organ (a głównie Policja), może też sprawdzić fakty w zakresie objętym zawiadomieniem o przestępstwie (np. wywiady, obserwacje), ma to na celu wyjaśnienie podstawowych okoliczności zdarzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, prokurator lub Policja może w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów, przeprowadzić czynności procesowe jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia (np. przeszukanie, oględziny, itp.). Odnośnie uprawnień Policji patrz też pyt. 148. Prokurator, jako organ prowadzący postępowanie, może w uzasadnionych przypadkach umorzyć postępowanie, w przypadkach, gdy post. postępowanie prowadzi Policja, prokurator je nadzoruje. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz