Opracuj swoją BATNA, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracuj swoją BATNA, omówienie - strona 1 Opracuj swoją BATNA, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Opracuj swoją BATNA. Staranne opracowanie możliwości działania, w przypadku gdy nie dojdziesz do poro­zumienia, może znacznie zwiększyć twoją siłę. Atrakcyjne alternatywy nie leżą, czekając na ciebie, ale na ogół musisz je przygotować. Opracowanie ich wymaga wykonania trzech odrębnych zadań: 1) określenia wszystkich możliwych do wymyślenia działań, jakie możesz podjąć, jeżeli porozumie­nie nie zostanie osiągnięte; 2) udoskonalenia kilku najbar­dziej obiecujących pomysłów i przekształcenia ich w prak­tyczne możliwości działania; 3) dokonania tymczasowego wyboru jednej z możliwości — tej, która wydaje się naj­lepsza. Pierwszym z zadań jest wymyślanie. Jeżeli do końca 7 miesiąca firma X nie zaproponuje ci satysfakcjonującej oferty pracy, to co możesz zrobić? Zacząć pracować w firmie F? Poszukać w innym mieście? Zacząć prowadzić własny interes? Co jeszcze? Alternatywy negocjowanego porozu­mienia dla związku zawodowego obejmą zapewne wezwanie do strajku, pracę bez umowy zbiorowej, wręczenie sześćdzie- sięciodniowego ostrzeżenia o strajku, zwrócenie się do mediatora oraz wezwanie pracowników do „włoskiego" strajku, czyli wykonywania pracy ściśle według wszystkich istniejących przepisów. Druga faza polega na udoskonaleniu niektórych pomysłów i przekształceniu najlepszych z nich w realne możliwości. Jeżeli myślisz o pracy w Chicago, to spróbuj prze­kształcić ten pomysł w przynajmniej jedną ofertę pracy. Mając ofertę z Chicago (albo nawet odkrywszy, że nie jesteś w stanie takiej znaleźć) jesteś znacznie lepiej przygotowany do oceny oferty z Nowego Jorku. Związek zawodowy, wciąż negocjując, powinien przekształcić pomysły zaproszenia mediatora czy wezwania do strajku w szkice szczegółowych decyzji, gotowych do wykonania. Związek mógłby na przy­ kład przeprowadzić głosowanie wśród członków zatwier­dzające strajk, jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte przed datą wygaśnięcia umowy zbiorowej. Ostatnim krokiem przygotowania BATNA jest wybór,. najlepszej spośród możliwości. Jeżeli nie osiągniesz poro­zumienia w negocjacjach, to który z realistycznych warian­tów będziesz próbował zrealizować? Po przejściu przez tę procedurę znasz swoją BATNA. Oceń na jej podstawie każdą z ofert. Im lepsza jest twoja BATNA, tym większe masz możliwości wpłynięcia na wa­runki negocjowanego porozumienia. Wiedza na temat tego, co zrobisz, jeżeli negocjacje nie doprowadzą do porozu­mienia, doda ci pewności w procesie negocjacji. Łatwiej jest zerwać rozmowy, jeżeli wiesz, dokąd idziesz. Im większą masz wolę zerwania rozmów, tym silniej możesz prezen­tować twoje interesy i podstawę, na której twoim zdaniem powinno być oparte porozumienie. Celowość ujawnienia drugiej stronie twojej BATNA za­leży od tego, jak oceniasz ich sposób myślenia. Jeżeli twoja BATNA jest wyjątkowo atrakcyjna — jeżeli masz innego klienta czekającego w drugim pokoju — to w twoim interesie leży, aby druga strona dowiedziała się o tym. Jeżeli sądzą, że nie masz dobrej alternatywy, gdy ty w rzeczywistości masz taką, to na pewno powinieneś im ją uświadomić. Jeżeli jednak twoja najlepsza alternatywa jest dla ciebie gorsza niż sądzą, ujawnienie jej osłabi raczej niż wzmocni twoją pozycję. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz